Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Moja Rodzina"


Konkurs dodał(a) Justyna Skoneczna
tydzień temu, wyświetleń 249


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Miejskie Nr 174 w Łodzi

ogłasza

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli pt.

„Moja Rodzina”

organizowany dla dzieci z przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 174 w Łodzi.
 

2. Cele konkursu to:

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,

- wykazanie się kreatywnością i zmysłem estetycznym,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności rysowania,

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
 

3. Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym – 3-6-latków.
 

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wybraną przez siebie techniką plastyczną ( rysowanie, wyklejanie, malowanie, wydzieranie, kolaż, grafika – bez materiałów sypkich).
 

5. Tematem pracy jest wykonanie portretu rodzinnego.
 

6. Format prac: dowolny, praca płaska.
 

7. Ilość prac: jedna placówka może dostarczyć maksymalnie dwie prace w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) podpisane wg wzoru

(imię i nazwisko dziecka wiek oraz placówka do której uczęszcza dziecko

np. Jan Kowalski 5 lat Przedszkole Iksińskie nr 1)

na wskazany w regulaminie adres e- mail. Dodatkowo każde zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną Kartę uczestnictwa (Załącznik nr. 1 do Regulaminu) zawierającą metryczkę, zgodę rodziców oraz zgodę nauczyciela.
 

8. Uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają niespersonalizowane dyplomy oraz podziękowania za udział w konkursie, które będzie można pobrać ze strony Przedszkola Miejskiego Nr 174 w Łodzi.
 

9. Organizator nie będzie wystawiał spersonalizowanych dyplomów oraz podziękowań dla uczestników konkursu.
 

10. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 

11. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów, na rzecz Organizatora oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej na stronie internetowej przedszkola.
 

12.  Organizator powoła komisję do oceny prac. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowy 3- 4 latki, 5-6 latki. W każdej grupie wiekowej zostanie przyznane I, II i III miejsce. Przy ocenie prac najwyżej będzie punktowana samodzielność wykonania, pomysłowość, zgodność pracy z tematem, stopień trudności technik i staranność.
 

13. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplom,  a ich opiekunowie podziękowania, które zostaną przesłane pocztą.
 

14. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

PRACE  I ZAŁĄCZNIK NR 1 W FORMIE SCANU LUB ZDJĘCIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES EMAIL DO 21.05.2021 r.:
 

a.bugajak@pm174.elodz.edu.pl

Z DOPISKIEM: „Moja Rodzina”

 

 

  • Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25.05.2021 r. na stronie przedszkola.
  • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie przedszkola
  • Laureaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

 

 

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 609139846 – koordynator konkursu

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 174 w Łodzi

Koordynator Adrian Bugajak, Justyna Skoneczna

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-21
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi
Janusza Kusocińskiego 122A
94-054 Łódź
426870212

Komentarze

Wyślij wiadomość do Justyna Skoneczna