Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Łyżka łyżce powiedziała jakie owoce i warzywa widziała


Konkurs dodał(a) Beata Ambroży tydzień temu, wyświetleń 176


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs  

"Łyżka łyżce powiedziała jakie owoce i warzywa widziała”

organizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 50 w Sosnowcu 

 

Miejskie Przedszkole Nr 50 w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosić dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz nauczycieli do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Łyżka łyżce powiedziała jakie owoce i warzywa widziała.”

Teatrzyki kukiełkowe cieszą się zawsze wielkim zainteresowaniem wśród dzieci, wprowadzając ich w świat bajki i czarów. Zapraszamy nauczycieli do podzielenia się swoim talentem i wykonania kukiełki wykorzystując drewniane akcesoria kuchenne. Zapraszamy również dzieci w wieku 3 - 6 lat, do wzięcia udziału w naszym konkursie.  Wykonajcie kukiełkę przedstawiającą ulubione warzywo lub owoc. Możecie również opisać przygody waszej kukiełki.

Technika wykonania kukiełki jest dowolna – należy jednak wykorzystać drewniane akcesoria kuchenne tj. łyżka, widelec, wałek do ciasta itp

Warunki konkursu:

 • Kukiełki wykonane indywidualnie przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela powinny zawierać przypiętą metryczkę: nazwa kukiełki, imię i nazwisko wykonawcy, wiek dziecka, adres, telefon, e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 • Kukiełki wykonane indywidualnie przez nauczycieli powinny zawierać nazwę kukiełki, imię i nazwisko nauczyciela, adres, telefon, e-mail placówki lub prywatny.
 • Do każdej pracy prosimy o dołączenie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o zgodzie na publikację i przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej organizatora konkursu dziecko -  (załącznik nr 1). Nauczyciele dołączają załącznik nr 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
 • Komisja powołana przez organizatorów konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc w dwóch kategoriach:

      I Dzieci

-          grupy młodsze 3,4-latki,

-          grupy starsze 5,6-latki.

            II Nauczycieli.

 • Kukiełki oceniane będą pod względem  pomysłowości oraz estetyki wykonania.
   
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dzieci - laureaci otrzymają dodatkowo drobne upominki. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o podanie adresu mailowego na który zostaną wysłane podziękowania.
   
 • Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie Redakcji „BLIŻEJ PRZEDSZKOLA” www.blizejprzedszkola.pl,
   
 • Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2019 r. (decyduje data dotarcia przesyłki do organizatora).
   
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 grudnia 2019 r.
   
 • Prace należy wysłać na adres organizatora:


Miejskie Przedszkole Nr 50

ul. Franciszkańska 19

41-200 Sosnowiec


z dopiskiem „Łyżka - łyżce”
 

 • Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
   
 • Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 691 458 020 lub 798 471 144
   
 • Organizatorzy konkursu:  Katarzyna Stępień, Beata Ambroży

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE ROZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………….

w konkursie plastycznym pt. „Łyżka łyżce powiedziała jakie owoce i warzywa widziała” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu oraz przetwarzania danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.                                                                     

        …………………………................................

                                                                                (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowychjest Przedszkole Miejskie Nr 50 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska  19, tel. 032 266-75-78, e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tyko i wyłącznie do celów związanych bezpośrednio
  z konkursem i jego promocją tzn. publikacją pracy dziecka na stronie internetowej organizatora konkursu, opracowanie dyplomu, podziękowania, wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Miejskim nr 50.
 3. W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika oraz numer przedszkola, z którego wpłyneła dana praca.
 4. Rodzic/opiekun prawny może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres e- mail organizatora konkursu.

 

…………………………................................      

   (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym pt. „Łyżka łyżce powiedziała jakie owoce i warzywa widziała” przetwarzania danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

                                                                                                                             

        …………………………................................

                                                                                (data i podpis nauczyciela)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowychjest Przedszkole Miejskie Nr 50 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska  19, tel. 032 266-75-78, e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tyko i wyłącznie do celów związanych
  bezpośrednio z konkursem i jego promocją tzn. publikacją pracy na stronie internetowej organizatora konkursu, stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl, opracowanie dyplomu, podziękowania, wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Miejskim nr 50.
 3. W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika oraz numer przedszkola, z którego wpłyneła dana praca.
 4. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres
  e- mail organizatora konkursu.

…………………………................................

                                                                       (data i podpis nauczyciela)

                                                                  

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-30
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 50
Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
691 45 80 20/ 798 471 144
Komentarze
Wyślij wiadomość do Beata Ambroży