Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

MALOWANE MUZYKĄ KARTKA URODZINOWA DLA STANISŁAWA MONIUSZKI


Konkurs dodał(a) Nina Iniewicz
7 miesięcy temu, wyświetleń 327


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym:

 

MALOWANE MUZYKĄ – KARTKA URODZINOWA DLA STANISŁAWA MONIUSZKI”

 

 

Cele konkursu:

- promowanie twórczości dziecięcej,

- rozwijanie inwencji twórczej w zakresie plastyki,

- rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych.
 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat.
   
 2. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

 

 1. Format pracy – maksymalnie A4.
   
 2. Każda placówka może nadesłać po 2 indywidualne prace w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Kryteria oceny pracy:
 • samodzielność wykonania pracy przez dziecko,
 • zgodność z tematem,
 • ciekawa interpretacja proponowanej tematyki,
 • walory artystyczne i estetyczne.
   
 1. Termin nadsyłania prac – do 22.11.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
   
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora konkursu do dnia 15.12.2019r.
   
 3. Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki i 5-6-latki.
   
 4. Powołane jury wyłoni I, II oraz III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
   
 5. Nagrody i dyplomy dla laureatów będą do odbioru osobistego lub wysłane pocztą.
   
 6. Każda praca powinna posiadać metryczkę przymocowaną z tyłu pracy (załącznik 1).

 

 1. Metryczka musi zawierać:
 • imię, nazwisko i wiek autora,
 •  imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca,
 • adres przedszkola, numer telefonu, e – mail.

 

 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
   
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w celach promocyjnych konkursu.
   
 3. Każda praca zgłoszona do konkursu musi zawierać dołączoną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik 2) oraz zgodę nauczyciela (załącznik 3).
   
 4. Prace bez wypełnionej zgody nie biorą udziału w konkursie.
   
 5. Prace proszę przesłać na adres:
   

Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Augustyna Kośnego 31

45-056 Opole

z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Malowane muzyką”

 

Organizatorki:

mgr Sandra Wikluk

mgr Nina Iniewicz

 

 

 

Załącznik 1

Imię i nazwisko autora pracy:

………………………………………………………………………………………………..…

Wiek:…………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

…………………………………………………………………………………………………..

Pełna nazwa placówki:

………………………………………………………………………….…..……………………

……………………………………………………………………….………………..…………

Telefon kontaktowy nauczyciela:       ……………………………………………

E – mail nauczyciela   ………………………………………………………...

 

 

Załącznik 2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

………………………………………………............................................................................................

                                   ( imię i nazwisko dziecka)       

            

w konkursie plastycznym „Malowane muzyką – kartka urodzinowa dla Stanisława Moniuszki” organizowanym w roku szkolnym 2019/2020 przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
 2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy konkursowej mojego dziecka w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

    .....................………………….                                    …………..………………………………..…

    miejscowość i data                                                               czytelny podpis rodziców/opiekunów

 

 

 

Załącznik 3

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu plastycznego „MALOWANE MUZYKĄ – KARTKA URODZINOWA DLA STANISŁAWA MONIUSZKI”

moich danych osobowych (imię nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis nauczyciela prowadzącego

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-22
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Publiczne nr 2
Augustyna Kośnego 31
45-056 Opole
774543644

Komentarze

Wyślij wiadomość do Nina Iniewicz