Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka"


Konkurs dodał(a) Agnieszka Olędzka
rok temu, wyświetleń 1153


Wpis został sprawdzony przez moderatora

VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez

Przedszkole Samorządowe Nr 83 w Białymstoku

„Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie zainteresowań światem zwierząt leśnych.
 • Dostrzeganie piękna lasu.
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność ochrony przyrody.
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka.
 • Promowanie dziecięcych talentów.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat.
   
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej mieszkańców lasu (zwierzęta, ptaki, owady).
   
 • Forma pracy: płaska, technika dowolna.
   
 • Format pracy: A4 lub A3.  
   
 • Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna.
   
 • Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.
   
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
   
 • Placówka może dostarczyć maksymalnie 3 prace konkursowe.
   
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy zgody na przetwarzanie danych oraz klauzuli informacyjnej (załącznik Nr 1).
   
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
   
 • Prace należy składać lub przesyłać do 18 listopada 2019 r. na adres organizatora:


Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1

Przedszkole Samorządowe Nr 83
ul. Strażacka 25
15 - 687 Białystok

Polska

z dopiskiem „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka”
 

 • Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona dnia 29 listopada 2019 r.

na stronie internetowej przedszkola http://sp16.bialystok.pl/przedszkole/

 

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:

Agnieszka Olędzka, Edyta Bajena, Agnieszka Kozioł, Joanna Skorupska

e-mail konkurs.las@wp.pl

 

Załącznik Nr 1                                                                                  Białystok, dnia …………………

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Jako opiekun prawny małoletniej/ego ……………………………………………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka tj. jego imię i nazwisko, wiek oraz przedszkole, do którego uczęszcza przez Przedszkole Samorządowe nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Białymstoku w celu przeprowadzenia i zorganizowania konkursu plastycznego pn. „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka” przez Przedszkole Samorządowe nr 83 w Białymstoku. Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na publikację wyników konkursu oraz osiągnięć uzyskanych przez moje dziecko w konkursie pn. „Las i jego mieszkańcy w oczach dziecka” na stronie internetowej pod adresem www.sp16.bialystok.pl/przedszkole oraz w gablocie na korytarzu przedszkolnym. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych wizerunku mojego dziecka oraz publikację zdjęć zrobionych podczas przeprowadzonego konkursu na stronie internetowej pod adresem www.sp16.bialystok.pl/przedszkole oraz w gablocie przedszkolnej znajdującej się w Przedszkolu Samorządowym nr 83.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

 ……………………………

(podpis rodzica/opiekuna)

 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Białymstoku, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka;
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor@kancelaria-expico.pl.
 3. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania
  i przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 83 i będą udostępniane innym odbiorcom: organizatorowi konkursu, sponsorowi nagród, komisji oceniającej nadesłane prace konkursowe, pracownikom przedszkola.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w konkursie przedszkolnym, zaś konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko w konkursie.
 7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez organizatorów konkursu do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników konkursu.

 

   Zapoznałem się z treścią

………………………………………………..

   (data i podpis opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-18
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Samorządowe Nr 83
Strażacka 25
15-687 Białystok
(085)6531779

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Olędzka