Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Kolorowa Jesień"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Kot
4 miesiące temu, wyświetleń 428


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Miejskiego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

Kolorowa jesień”

Niepubliczne przedszkole Akademia Kolorowych Podróży

 

1. Organizator Przeglądu:

Organizatorem Przeglądu jest Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu ul. Zamkowa 19, tel.664-780-000;

2. Cele Przeglądu:

- popularyzacja śpiewania piosenek o tematyce jesiennej;

- prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;

- rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu;
- integrowanie środowisk przedszkolnych;
- promocja pracy i twórczości nauczycieli;

3. Termin i miejsce:
Przegląd odbędzie się dnia 13.11.2019 r. Godz. 9:45
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 05.11.2019 r.
Miejsce: Miejski Klub im. Jana Kiepury, u. Będzińska 6, Sosnowiec
 

4. Uczestnicy:

- dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli znajdujących się na terenie Sosnowca;
 

5. Warunki uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia, zgodnie z podanym poniżej wzorem na adres emailowy organizatorów przeglądu:

 

huszczakatarzyna@op.pl

do dnia 05.11.2019 r.


- forma występu: solowa bądź grupowa (max. 3 osoby);

- każdy uczestnik prezentuje, jedną piosenkę o tematyce jesiennej w języku polskim;

- czas wykonywania utworu nie może przekraczać 4 min.
- każde przedszkole może zgłosić maksymalnie dwie prezentacje artystyczne uczestników z danej placówki;

6. Dla uczestników przeglądu przewidziane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy;

 

7. Koordynatorzy Przeglądu:
mgr Katarzyna Kot
mgr Katarzyna Huszcza

 

Karta Zgłoszenia

Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Kolorowa Jesień”

 

Nazwa przedszkola:

 

Adres i telefon przedszkola:

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

 

L.p.

Imię, nazwisko uczestnika

Wiek

Tytuł piosenki

Indywidualnie/zespołowo

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu:

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w przeglądzie piosenki organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu:

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................................................................... w przeglądzie piosenki organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka …...................................................(imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

Miejscowość i data Podpis rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………… ……………................................

 

Załącznik nr 2 do regulaminu:

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych: Ja ....................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora przeglądu piosenki organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu moich danych osobowych …..................................................................... (imię, nazwisko, adres email) w celach wynikających z organizacji przeglądu pioseni, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

 

 

Miejscowość i data Podpis nauczyciela ………………… …. ………

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-05
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży
Zamkowa 19
41-200 Sosnowiec
664780000

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Kot