Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Kolorowa Jesień"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Kot miesiąc temu, wyświetleń 371


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin Miejskiego Przeglądu Piosenki Przedszkolnej

Kolorowa jesień”

Niepubliczne przedszkole Akademia Kolorowych Podróży

 

1. Organizator Przeglądu:

Organizatorem Przeglądu jest Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu ul. Zamkowa 19, tel.664-780-000;

2. Cele Przeglądu:

- popularyzacja śpiewania piosenek o tematyce jesiennej;

- prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;

- rozbudzanie u dzieci zamiłowania do śpiewu;
- integrowanie środowisk przedszkolnych;
- promocja pracy i twórczości nauczycieli;

3. Termin i miejsce:
Przegląd odbędzie się dnia 13.11.2019 r. Godz. 9:45
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 05.11.2019 r.
Miejsce: Miejski Klub im. Jana Kiepury, u. Będzińska 6, Sosnowiec
 

4. Uczestnicy:

- dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkoli znajdujących się na terenie Sosnowca;
 

5. Warunki uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie zgłoszenia, zgodnie z podanym poniżej wzorem na adres emailowy organizatorów przeglądu:

 

huszczakatarzyna@op.pl

do dnia 05.11.2019 r.


- forma występu: solowa bądź grupowa (max. 3 osoby);

- każdy uczestnik prezentuje, jedną piosenkę o tematyce jesiennej w języku polskim;

- czas wykonywania utworu nie może przekraczać 4 min.
- każde przedszkole może zgłosić maksymalnie dwie prezentacje artystyczne uczestników z danej placówki;

6. Dla uczestników przeglądu przewidziane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy;

 

7. Koordynatorzy Przeglądu:
mgr Katarzyna Kot
mgr Katarzyna Huszcza

 

Karta Zgłoszenia

Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Kolorowa Jesień”

 

Nazwa przedszkola:

 

Adres i telefon przedszkola:

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

 

 

L.p.

Imię, nazwisko uczestnika

Wiek

Tytuł piosenki

Indywidualnie/zespołowo

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu:

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w przeglądzie piosenki organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu:

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................................................................... w przeglądzie piosenki organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka …...................................................(imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

Miejscowość i data Podpis rodziców (opiekunów prawnych) …………………………………… ……………................................

 

Załącznik nr 2 do regulaminu:

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych: Ja ....................................................................... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora przeglądu piosenki organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży w Sosnowcu moich danych osobowych …..................................................................... (imię, nazwisko, adres email) w celach wynikających z organizacji przeglądu pioseni, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000)

 

 

Miejscowość i data Podpis nauczyciela ………………… …. ………

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-05
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Niepubliczne Przedszkole Akademia Kolorowych Podróży
Zamkowa 19
41-200 Sosnowiec
664780000
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Kot