Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XIV Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej "DAR NA HOSPICJUM"


Konkurs dodał(a) Małgorzata Job 4 miesiące temu, wyświetleń 781


Wpis został sprawdzony przez moderatora

XIV Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej

„DAR NA HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA”

 

 

REGULAMIN

 

 

Konkurs na wykonanie projektu kartki bożonarodzeniowej, który zostanie przekazany na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza

Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31 października 2019 roku do Młodzieżowego Domu Kultury:

 

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102

31-406 Kraków

 

ORGANIZATOR:

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. 29 Listopada 102

31-406 Kraków

tel. 12 415- 83-15

www.mdkna102.krakow.pl

konkursy_mdk@interia.pl

 

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza

Os. Centrum B bl. 6

31-927 Kraków

Tel. 12 425 75 83

www.fundacja.krakow.pl

fundacja@fundacjapkh.krakow.pl

 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

 • Przybliżenie tradycji Świąt Bożonarodzeniowych
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Terminowe złożenie prac
 • Technika dowolna, płaska, bez materiałów sypkich
 • Format: min. A5 (17,8 x21 cm) max A4 (21x 29,7)
 • Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelnie wypełnioną i trwale przyklejoną metryczkę identyfikacyjną
 • Wszystkie prace powinny być wykonane samodzielnie
 • Nie przyjmujemy prac grupowych
 • Każda placówka może zgłosić dowolną ilość prac
 • Jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę
 • Prace zniszczone, zrolowane oraz nie spełniające warunków określonych w regulaminie – nie będą podlegały ocenie jury!

 

 

KRYTERIA OCENY:

 • Walory artystyczne
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Estetyka pracy
 • Samodzielność wykonania
 • Możliwość przełożenia na projekt graficzny

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.):

 • Imię i nazwisko autora projektu zostanie wydrukowane na kartkach
 • Nagrodzeni autorzy otrzymają zestaw kartek własnego projektu

 

Dane osobowe uczestników konkursu pt. „XIII Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej – Dar na Hospicjum Św. Łazarza” podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy - Młodzieżowy Dom Kultury, Al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków oraz Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum św. Łazarza, Os. Centrum B bl. 6, 31-927 Kraków.

 

Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatorów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom i opiekunom dzieci uczestniczących w konkursie - przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka oraz ich poprawiania i usunięcia.

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w następujących obszarach eksploatacji:

 • druk kartek świątecznych na podstawie własnego projektu
 • sprzedaż kartek świątecznych
 • zamieszczenie projektu na stronie Organizatorów (zgodnie z Ustawą prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

 

Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu .

 

O terminie wręczenia nagród poinformujemy laureatów telefonicznie

 

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatorów.

 

 

 

METRYCZKA do konkursu „Dar na Hospicjum św. Łazarza” 2019

DANE UCZESTNIKA

imię i nazwisko autora

(wypełnić drukowanymi literami):

 

……………………………..……………………….

 

wiek, nazwa i adres szkoły/placówki:

 

…………………………………..…………..……..

 

………………………………………………………

 

telefon szkoły/placówki, miejscowość:

 

……………………………………..……………….

 

praca powstała pod kierunkiem:

 

…………………………………….……….……….

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….. w celach realizacji konkursu zgodnie z jego założeniami oraz opublikowania informacji o wynikach.

………………………………………..

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej MDK oraz na fanpagu MDK na Facebooku  zdjęć z imprezy finałowej konkursu.

 

                                                       ………………………………………..

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem i akceptuję.

 

                                                      ………………………………………..

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………….. jest autorem pracy i nie narusza praw autorskich i majątkowych osób trzecich

 

                                                      ………………………………………..

                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

*Treść regulaminu dostępna na stronie www.mdkna102.krakow.pl

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury
al. 29 Listopada 102
31-406 Kraków
12 415 83 15

Komentarze

Wyślij wiadomość do Małgorzata Job