Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny "Jesienne drzewo"


Konkurs dodał(a) Aneta Przybył 2 tygodnie temu, wyświetleń 1022


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

„Jesienne drzewo”

konkurs plastyczny z materiałów ekologicznych

 

 

Cel konkursu:

 • rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,

 • wdrażanie do proekologicznych zachowań,

 • dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczającym do przedszkola.

 2. Technika wykonania prac dowolna.

 3. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko (prace, w których wykorzystany jest klej na gorąco uznajemy za pracę wykonaną przez dorosłego).

 4. Materiały użyte w pracy muszą mieć charakter ekologiczny i muszą przedstawiać drzewo lub drzewa jesienią.

 5. Format pracy A4 lub A3.

 6. Ilość prac z każdej placówki - 3.

 7. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek dziecka, adres
  i numer telefoniczny przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

 8. Prace należy przysłać do 31.10.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 9. Rozstrzygnięcie konkursu 07.11.2019r.

 10. Przewidziane są 3 nagrody książkowe i dyplomy dla I, II, III miejsca. Imienne podziękowania są tylko dla opiekunów laureatów konkursu.

 11. Nadesłanych prac nie zwracamy.

 12. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie w wersji drukowanej, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem pocztowym.

 13. Zgłoszone do konkursu prace winne mieć na odwrocie przyklejoną wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu. Prace bez wypisanej zgody nie będą brane pod uwagę.

 14. Nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu powinien na odwrocie pracy przykleić wypełnioną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych stanowiący załącznik nr 2.

 15. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.

 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych w celu promocji konkursu, placówki (bez roszczeń autorów do praw autorskich).

 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 18. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

 19. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie p24.raciborz.com.pl i na stronie blizejprzedszkola.pl

 20. Pracę proszę przesyłać na adres:

   

Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu

ul. Bielska 2

47-400 Racibórz

z dopiskiem „Konkurs „Jesienne drzewo”
 

Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów: Sabiny Henrykowskiej-Jaśkowiak lub Alicji Kurek na adres binek0703@interia.pl lub kureczki@wp.pl

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 24 z oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu
Bielska 2
47-400 Racibórz
324153275
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aneta Przybył