Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "WIEM JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE"


Konkurs dodał(a) Magdalena Durzyńska 6 miesięcy temu, wyświetleń 257


Wpis został sprawdzony przez moderatora

 

PRZEDSZKOLE NR 17 W  ELBLĄGU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„WIEM JAK ŻYĆ BEZPIECZNIE”

 

Cele konkursu:

- propagowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci;

- rozwijanie aktywności twórczej poprzez zastosowanie różnych technik  i materiałów;

- rozwijanie zdolności plastycznych.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat. 

 
2. Technika wykonania pracy jest dowolna (bez materiałów sypkich), płaska, format A-3, A-4.


3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 2 prace

 

4. Forma pracy: indywidualna.


5. Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek, dokładny adres placówki (wraz z adresem e – mail oraz telefonem placówki), imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna.
 

6. Do pracy należy dołączyć formularz zgody na udział w konkursie (zał. nr 1). Prace bez zgody na wykorzystanie danych nie biorą udziału w konkursie.

 

7. Termin nadsyłania prac: do 07.06.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).


8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 14.06.2019 r.


9. Prace należy przesłać na adres:

Przedszkole nr 17
  ul. Karowa 30
    82-300 Elbląg
(z dopiskiem „Konkurs plastyczny”)


 

10. Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, sposób zastosowania technik plastycznych.


11. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
 

12. Przewidziane są 3 nagrody i wyróżnienia.


13. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów opublikowane będą na stronie placówki i na stronie www.blizejprzedszkola.pl


14. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.

 

15. Nagrody i dyplomy dla nagrodzonych zostaną przesłane pocztą.

16. Podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu oraz podziękowania dzieciom za udział w konkursie zostaną przesłane na podany adres  e – mail. 

17. Koordynator konkursu:  Danuta Kęprowska,  Ewa Filipowicz   

      Tel. Kontaktowy: 55 6258101  

 

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców(opiekunów prawnych)  na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
 

Załącznik nr 1:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

 imię, nazwisko, wiek

.................................................................................................................................   

w związku z udziałem w ogólnopolskim  konkursie plastycznym „Wiem jak żyć bezpiecznie” organizowanym przez Przedszkole  nr 17 w Elblągu.

Zgadzam się na umieszczenie danych osobowych laureatów konkursu na stronie placówki oraz  na stronie internetowej Bliżej Przedszkola  

 

 

 ………………………………, dn.  ……………………………

 

……………………………………………..……………………….    
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-06-07
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole nr 17 w Elblągu
Karowa 30
82-300 Elbląg
Komentarze
Wyślij wiadomość do Magdalena Durzyńska