Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Mój magiczny kot"


Konkurs dodał(a) Ewa Jagieła 7 miesięcy temu, wyświetleń 984


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt.

„Mój magiczny kot”

                  

ORGANIZATOR:

Przedszkole nr 70 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4, ul.Sołtysowicka 34, 51-168 Wrocław
 

CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,

2. Doskonalenie w posługiwaniu się rożnymi technikami plastycznymi,

3.Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,

4.Stwarzanie możliwości prezentacji prac dzieciom uzdolnionym plastycznie.
 

ADRESACI KONKURSU:

Dzieci w wieku przedszkolnym wraz z zerówkami szkolnymi.
 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I - dzieci w wieku 4 lat

KATEGORIA II - dzieci w wieku 5-6 lat
 

2. Komisja konkursowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przyzna po trzy nagrody główne ( I,II,III miejsce).

Do każdego pierwszego miejsca w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznany puchar dyrektora.
 

3. Technika i format pracy:

Dla 4-latków: technika płaska, format A4 i A3

Dla 5-latków: technika przestrzenna
 

4. Maksymalnie 4 prace z placówki ( jedno dziecko do pracy, jeden nauczyciel).
 

5. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica.
 

6. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa i dokładny adres placówki, nr. telefonu, adres, e mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 

7. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, estetyka wykonana.
 

8.Termin nadsyłania prac: od 11.02.-22.02.2019 r.( prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres):
 

Przedszkole nr 70 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4

ul. Sołtysowicka 34

51-168 Wrocław

z dopiskiem: " Konkurs plastyczny - " Mój magiczny kot" ( grupa 6 )
 

9. Organizator konkursu nie bierze udziału w konkursie oraz nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia prac podczas transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie.
 

10.Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 

11.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia ( załącznik nr 1, załącznik nr 2).
 

12.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych uczestników ii opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
 

13. Oceny pra dokona komisja konkursowa złożona z pracowników pedagogicznych przedszkola.
 

14. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej przedszkola: 28.03.2019 r.
 

Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu:

mgr Ewa Jagieła                       e mail: ewa.jagiela@zsp4wroc.pl

mgr Małgorzata Rucińska         e mail: m.rucinska@zsp4wroc.pl

mgr Weronika Mondel            e mail: w.mondel @zsp4wroc.pl

 

Załącznik nr 1

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „ Mój magiczny kot ”

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka-…………………………………………………………    zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem i z jego promocją.                                                                                                 

                                               

                                                                           ....................................................

                                                                              Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „ Mój magiczny kot ”

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby-…………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000)do celów związanych bezpośrednia z konkursem i z jego promocją.                                                                                                 

                                               

                                                                              ....................................................

                                                                               Podpis nauczyciela/ wychowawcy

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-02-28
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator


Przedszkole nr 70 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4
Sołtysowicka 34
51-168 Wrocław
(0-71) 798 69 27
Komentarze
Wyślij wiadomość do Ewa Jagieła