Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Polska jesień w oczach dziecka"

Konkurs dodał(a) Marzena Szafirska ( komentarzy)
Dodane 5 miesięcy temu, wyświetleń 749

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Celem konkursu jest:

- rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych,

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej krajobrazem,

- doskonalenie sprawności manualnych,

- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

 

Regulamin konkursu:
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4-6-letnich.

2 Technika pracy plastycznej dowolna z wykorzystaniem motywów jesiennych.

3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelnie wypełnioną metryczkę: imię, nazwisko i wiek dziecka, nazwę grupy oraz nazwę przedszkola.

4. Pracę należy dostarczyć do dn. 27.10.2017 r. do:Przedszkola nr 21

ul. Połczyńska 55

75-808 Koszalin

 

5. Ilość prac – maksymalnie 2 z jednej placówki.

6. Oceny nadesłanych/ złożonych prac dokona komisja składająca się z dyrektora oraz nauczycieli.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 08.11.2017 r.

8. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

9. Prace pozostają do dyspozycji organizatora, uczestnik przekazuje prawa autorskie swojej pracy.

10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.

11. Przy ocenie prac, komisja będzie brała pod uwagę:

- związek pracy z tematem,
- twórcze podejście do formy i tematu, estetykę,
- samodzielność wykonania.

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-10-27
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: Organizatorzy: Marzena Szafirska, Aneta Jermakowicz, Emilia Socha

Organizator

Przedszkole nr 21
Połczyńska 55
75-808 Koszalin
(094) 342-58-36