Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny "Jestem Polak Mały" hasło: Polska w piosence

Konkurs dodał(a) Bożena Rucińska ( komentarzy)
Dodane 6 miesięcy temu, wyświetleń 518

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 27 w Zabrzu
zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.

JESTEM POLAK MAŁY

pod hasłem  Polska w piosence


Cele konkursu:
- promowanie twórczości dziecięcej,
- zachęcanie do aktywności plastycznej oraz czerpania radości podczas tworzenia ilustracji,
- kształtowanie postaw patriotycznych.
 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5,6 letnich uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych kl. "0".

2. Technika wykonania prac: rysunek, wydzieranka, malowanie farbami.

3. Na konkurs należy nadesłać prace ilustrujące wybraną piosenkę patriotyczną. Praca musi być wykonana samodzielnie przez dziecko i oprawiona w białe passe-partout (szer. ramki po 2 cm z każdej strony).

4. Format pracy: A4, A3.

5. Ilość prac z każdej placówki: 5 (tylko prace indywidualne).

6. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną z tyłu i zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka; adres i nr telefonu placówki; imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna , pod kierunkiem, którego została wykonana praca, tytuł piosenki oraz załącznik nr 1.

7. Kryteria oceny: samodzielność, ujęcie tematu, walory artystyczne.

8. Przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienia.

9. Oceny dokona niezależne jury.

10. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 23 października 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

11. Rozstrzygnięcie konkursu 27października br., laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki:  p27zabrze.edupage.org

12. Nagrody dla zwycięzców oraz podziękowania dla nauczycieli nagrodzonych dzieci zostaną przesłane pocztą w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i opiekunów.

14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

15. Prace proszę przesłać na adres: 
 

Przedszkole nr 27

ul. Św. Wojciecha 4a

41-803  Zabrze


z dopiskiem JESTEM POLAK MAŁY
 

16. Organizator nie bierze udziału w konkursie.

Osoby odpowiedzialne: Bożena Rucińska, Kornelia Morawiec, Marlena Majorczyk nr tel. (32) 274 71 10.

 

 

ZAŁĄCZNIK  nr 1

 

Oświadczenie rodzica

Imię i nazwisko dziecka:....................................................................................

Nazwa, adres  placówki; ..............................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym JESTEM POLAK MAŁY  organizowanym przez  Przedszkole nr 27 w Zabrzu, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wykorzystanie prac laureatów w kalendarzu okolicznościowym i wystawach pokonkursowych.

 

...............................................................                                    ..........................................................
(miejscowość, data)                                                                    (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-10-23
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr. 27
św. Wojciecha 4a
41-803 Zabrze
32 274 71 10