Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,MOJA WYMARZONA KSIĄŻKA”


Wpis dodał(a) Anna Śliwa
7 dni temu, wyświetleń 46


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu – nauczycielki Justyna Sołtysiak i Anna Śliwa.

2. Zasady ogólne konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do przedszkoli w kategoriach wiekowych:

- dzieci młodsze (3- 4-letnie) ,

- dzieci starsze (5- 6-letnie).

 • Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną będącą ilustracją tytułową wymarzonej książki dziecka.

 • Format pracy A4, technika płaska, dowolna.

 • Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela;

 • Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć:

 • wypełnioną drukowanymi literami metryczkę zawierającą informacje: imię
  i nazwisko autora pracy, kategoria wiekowa, dokładny adres placówki, adres e-mail do placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ;

 • wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na udział dziecka w konkursie – załącznik nr 1;

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych –załącznik nr 2;

 • wypełnioną przez nauczyciela prowadzącego zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3;

3. Termin i warunki dostarczenia prac:

 • Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres organizatora
   

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51

ul. Jana Bytnara „Rudego” 1

45-265 Opole

z dopiskiem "Konkurs – Moja wymarzona książka"
 

w terminie do 25 maja 2022 r.; (decyduje data stempla pocztowego).

 • Prace przesłane lub przekazane po terminie nie będą oceniane;

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki;

 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane;


 

4. Ocena prac:

Jury, powołane przez organizatora, przy ocenie prac konkursowych bierze pod uwagę:

 • Samodzielność wykonania ;

 • Kreatywność, pomysłowość;

 • Estetyka wykonanej pracy.

 

5. Wyniki konkursu oraz nagrody:

 

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez organizatora Jury konkursu;

 • Decyzja Jury, odnośnie wyłonionych laureatów konkursu jest ostateczna i niepodważalna;

 • Jury konkursu przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej;

 • Wyniki konkursu oraz wystawa wszystkich prac konkursowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Integracyjnego nr 51 w Opolu: https://pp51.opoleprzedszkole.pl/7/strona-glowna.html : dnia 06.06.2022 r.

 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody, pozostali uczestnicy wraz z nauczycielami otrzymają dyplomy i podziękowania. O sposobie przekazania nagród i dyplomów organizatorzy poinformują drogą mailową.

Bajeczna księga

Zapraszamy nauczycieli, dzieci i rodziców z całej Polski, aby przyłączyli się do projektu czytelniczego BAJECZNA KSIĘGA, którego ambasadorką jest Ewa Stadtmüller. Wystarczy zeszyt bez liniatury, kredki, długopis, twórcze przedszkolaki i chętni do współpracy rodzice.


Strona projektu


Zobacz wszystkie wpisy
od Anna ŚliwaWyślij wiadomość
do Anna Śliwa

Komentarze

Wyślij wiadomość do Anna Śliwa