Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

XIII Powiatowy Festiwal Kultury Dziecięcej dla Przedszkolaków


Wpis dodał(a) Małgorzata Szkop
rok temu, wyświetleń 256


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Powiatowy Festiwal Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków ,,O pluszowego misia” jest wydarzeniem kulturalno-oświatowym realizowanym od 2007 r. przez Miejskie Przedszkole w Bukownie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bukownie. Festiwal w tym roku odbył się po raz trzynasty, a jego inauguracja miała miejsce 8 maja 2019 r. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji był temat ,,Piękna nasza Polska cała”. Projekt realizowany był w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; uzyskał zgodę na wykorzystywanie elementów identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 oraz zgłaszania wydarzeń do kalendarza wydarzeń obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości, prowadzonego przez Biuro Programu „Niepodległa” na stronie www.niepodlegla.gov.pl

Nasze przedsięwzięcie wpisało się w tematykę Rocznego Planu Pracy Przedszkola przyjętego na rok szkolny 2018/2019. Adresatami projektu są w każdym roku dzieci w wieku przedszkolnym z placówek oświatowo-kulturalnych powiatu olkuskiego.

Honorowy Patronat Osobowy nad XIII Festiwalem ,,O pluszowego misia” sprawowali: Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Burmistrz Miasta Bukowno, Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola w Bukownie i Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek w Olkuszu.

Patronat Medialny stanowili: Wydawnictwo Ediba Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z Redakcją czasopisma ,,Nauczycielka Przedszkola”, Wydawnictwo FORUM MEDIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wraz z Redakcją czasopisma ,,Wychowanie w Przedszkolu”, Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA CEBP 24.12 Sp. z o.o. z Krakowa wraz z Redakcją czasopisma ,,Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Aksjomat z Krakowa i wraz z Redakcją czasopism dla dzieci ,,Abecadło”, ,,Akademia Malucha”,  „Przegląd Olkuski”, Gazeta Krakowska oraz  ,,Głos Bukowna” Miesięcznik informacyjno-kulturalny MOK i UM Bukowna.

Nadrzędnym celem Festiwalu jest co roku:

 • odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci;
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych;
 • wzbogacanie doświadczeń dzieci w zakresie twórczej działalności artystycznej;
 • promowanie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;
 • integracja środowisk oświatowo-wychowawczych powiatu olkuskiego;
 • umożliwienie dzieciom prezentacji na forum publicznym;
 • wymiana doświadczeń zawodowych i pomysłów nauczycieli;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i dostarczenie bogatych przeżyć artystycznych.

XIII edycja Festiwalu pod hasłem ,,Piękna nasza Polska cała” miała na celu w szczególności:

 • podjęcie działań służących budowaniu wspólnoty, kształtowaniu świadomości, tożsamości i poczucia przynależności narodowej oraz dumy z bycia Polakiem;
 • stwarzanie możliwości poznawania Ojczyzny – miasta, regionu oraz kraju;
 • kształtowaniem pozytywnych postaw patriotycznych;
 • wzbogacenie wiedzy o najbliższej i dalszej okolicy: o tradycjach lokalnych i narodowych, obrzędowości, zwyczajach, zabytkach kultury;
 • rozwijanie zainteresowań przeszłością, tradycją i kulturą narodową;
 • pielęgnowanie pozytywnego stosunku do symboli narodowych;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej poprzez dostrzeganie piękna, różnorodności i bogactwa polskiej przyrody i dziedzictwa kulturowego;
 • wyrobienie u dzieci poczucia więzi rodzinnych, przedszkolnych oraz przynależności regionalnej  i narodowej;
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności, samodzielności, kreatywności poprzez wielokierunkowe działania twórcze.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem XIII Festiwalu najpierw odbyły się eliminacje konkursowe, w ramach których 08.05.2019 r. miał miejsce Konkurs Plastyczny, 09.05.2019 r. Konkurs Recytatorski, natomiast 10.05.2019 r. Konkurs Piosenki.

Festiwal zakończyła uroczysta Gala Finałowa, która odbyła się dnia 22.05.2019 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. św. Jana Pawła II w Bukownie. To ważne wydarzenie, zwieńczające realizację projektu jakim był XIII Festiwal swoją obecnością uświetnili: Pan Tomasz Bargieł – Radny Powiatu Olkuskiego,  Dyrektor Biura Poselskiego Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek w Olkuszu, Pan Józef Paluch - Zastępca Burmistrza Miasta Bukowno, Pan Marcin Cockiewicz - Sekretarz UM Bukowna, Pani Agnieszka Mól - Przewodnicząca Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola w Bukownie, Laureaci konkursów i ich opiekunowie, przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola i z Publicznego Przedszkola Sióstr Prezentek w Bukownie wraz z wychowawczyniami oraz rodzice uczestników Festiwalu. Laureaci z rąk zaproszonych gości otrzymali przygotowane przez organizatorów nagrody.

Ogólnie w XIII PFKDDP ,,O pluszowego misia” pod hasłem ,,Piękna nasza Polska cała” wzięło udział 365 przedszkolaków z 27 placówek powiatu olkuskiego, gościliśmy również uczestników ze Sławkowa, a to już województwo śląskie.

W Konkursie Plastyczny wzięło udział 162 uczestników z 18 placówek. Jury Konkursu oceniło w kategorii 3-latków 19 prac, w kategorii 4-latków 36 prac, w kategorii 5-latków 47 prac, a w kategorii  6–latków 60 prac, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką konkursu, indywidualność i samodzielność wykonania pracy, zastosowanie ciekawej techniki, pomysłowość i oryginalność, dobór kolorystyki, estetykę wykonania i ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne.

W Konkursie Recytatorskim wzięło udział 122 małych recytatorów z 13 placówek, w tym w kategorii 3-latków 20 uczestników, w kategorii 4-latków 27 uczestników, w kategorii 5-latków 40 uczestników, a w kategorii 6–latków 36 uczestników. Jury dokonało rozstrzygnięcia Konkursu i wyłoniło Laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru wg przyjętych zasad konkursowych określonych w regulaminie, walory artystyczne tekstu, interpretację utworu, zaangażowanie wykonawcy, ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne i wizerunek sceniczny wykonawcy.

Do Konkursu Piosenki przystąpiło 81 solistów z 22 placówek w tym w kategorii 3-latków - 10 solistów, w kategorii 4-latków - 15 solistów, w kategorii 5-latków - 25 solistów i w kategorii 6–latków - 31 solistów. Przy ocenie wystąpień dzieci Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru wg przyjętych zasad konkursowych określonych w regulaminie, walory artystyczne tekstu piosenki; prezentację utworu, zaangażowanie wykonawcy, ogólne wrażenie artystyczno – estetyczne i wizerunek sceniczny wykonawcy.

Nagrodą za dokonania artystyczne dla wszystkich Laureatów był wspaniały puchaty miś, dyplom, zestaw czasopism dziecięcych, pamiątkowy buton i słodkości. Ponadto Laureaci I miejsc Konkursu Recytatorskiego i Piosenki mieli możliwość ponownego wystąpienia przed tak zacnym gronem jak goście zaproszenia na Galę Finałową Festiwalu. Każda z placówek, która wzięła udział w XIII edycji Festiwalu otrzymała zestaw upominkowy, na który składały się książki i czasopisma dla dzieci oraz czasopisma pedagogiczne dla nauczycieli.

Tak wielkie przedsięwzięcia jakim był XIII Festiwal ,, O pluszowego misia” nie mogłoby się odbyć, gdyby nie zacni Przyjaciele i Sponsorzy. W tym roku nasz projekt wsparli następujący Sponsorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Olkuszu;
 • Burmistrz Miasta Bukowna;
 • Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola w Bukownie;
 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek w Olkuszu;
 • Wydawnictwo Ediba Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z Redakcją czasopisma ,,Nauczycielka Przedszkola”;
 • Wydawnictwo FORUM MEDIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wraz z Redakcją czasopisma ,,Wychowanie w Przedszkolu” oraz Redakcja magazynu dla rodziców ,,Mój Przedszkolak”;
 • Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA CEBP 24.12 Sp. z o.o. z Krakowa wraz z Redakcją czasopisma ,,Bliżej Przedszkola”;
 • Wydawnictwo Aksjomat z Krakowa i wraz z Redakcją czasopism dla dzieci ,,Abecadło”, ,,Akademia Malucha”;
 • anonimowi darczyńcy z Olkusza i z Bukowna;
 • Centrum Medyczne ,,Skałka” w Bukownie;
 • Pan Krzysztof  Buczyński – Technika Grzewcza i Sanitarna w Sławkowie;
 • Państwo Gabriela i Ryszard Duffekowie z Bukowna;
 • Pani Dorota Sito z Bukowna;
 • Centrum Helen Doron English z Olkusza.

Za okazane wsparcie i pomoc serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość.

Tak o to zakończyła się kolejna XIII już edycja Powiatowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków ,,O pluszowego misia” pod hasłem ,,Piękna nasza Polska cała”. Mamy nadzieję, że realizacja wyżej opisanego projektu spełniła oczekiwania głównych jego odbiorców - przedszkolaków i środowiska pedagogicznego powiatu olkuskiego oraz rodziców. Cieszymy się, że Festiwal z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, czego dowodem jest wciąż rosnąca liczba jego uczestników. Zamykając tegoroczny Festiwal mamy nadzieje, że w przyszłym roku szkolnym również będzie miał rzesze zwolenników, więc już dzisiaj do uczestnictwa w nim zapraszamy.

Z misiowym pozdrowieniem,

Koordynatorzy z ramienia Miejskiego Przedszkola w Bukownie: Małgorzata Szkop, Ewa Półtorak, Teresa Mynarczyk.

Komentarze

Wyślij wiadomość do Małgorzata Szkop