Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Moja miejscowość jest eko"


Konkurs dodał(a) Natalia Nalecz-Banasik
7 dni temu, wyświetleń 135


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu zaprasza przedszkolaków oraz uczniów klas I -III szkoły podstawowej do udziału w konkursie:

"Moja miejscowość jest eko"

 

CELE KONKURSU:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
- pogłębienie wiedzy ekologicznej;
- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz twórczych umiejętności dzieci;
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci;
- wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest "Moja miejscowość jest eko". Technika prac płaska - dowolna .

2. Konkurs adresowany jest do dzieci 5-6-letnich z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I -III szkoły podstawowej. Konkurs jest ogólnopolski, kierowany do dzieci z całego kraju.

3. Każda placówka może przesłać max. 2 prace konkursowe.

4. W konkursie będą uwzględniane prace wykonane indywidualnie przez dziecko.

5. Każda praca konkursowa powinna zawierać metryczkę, oraz zgodę rodziców na publikację pracy. Metryczka oraz zgoda dla rodziców znajdują się w załączniku.

6. Prace konkursowe należy dostarczyć/przesłać na adres szkoły:
 

Szkoła Podstawowa nr 18

ul. Wyszyńskiego 1/5

87-100 Toruń


z dopiskiem: Konkurs Przedszkolny „Moja miejscowość jest eko”
 

7. Prace należy nadesłać w terminie do 14.01.2022 r.

8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora (art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i pokrewnych. Dz. U. z 1994r Nr 24 poz.83) oraz uzyskaniem zgody na publikację tych prac na stronie Facebookowej SP nr 18 w Toruniu - https://www.facebook.com/sp18torun/ oraz na stronie sponsora nagród – www.onde.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.

9. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i promocji przedszkola.

10. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac do dn.31.01.2022r.

11. Planowane jest przyznanie nagród za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat,
- uczniowie klas I-III.

12. Wyniki konkursu oraz fotorelacja z niego zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/sp18torun/ oraz www.onde.pl .

13. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody zasponsorowane przez firmę ONDE (https://onde.pl/) i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Wszystkie dzieci oraz nauczyciele pod kierunkiem których zostały przygotowane prace dostaną podziękowania drogą elektroniczną.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: n.nalecz@sp18torun.edu.pl lub a.dzwonkowska@sp18torun.edu.pl .

Zapraszamy do udziału!
Organizatorki:
Natalia Nałęcz-Banasik
Agnieszka Dzwonkowska

Dodatkowe informacje

Termin: 2022-01-14
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Oddział przedszkolny w SP nr 18 w Toruniu
ul. Wyszyńskiego 1/5
87-100 Toruń

Komentarze

Wyślij wiadomość do Natalia Nalecz-Banasik