Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "NASZ ŚWIĘTY MIKOŁAJ"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Kocołak
2 tygodnie temu, wyświetleń 978


Wpis został sprawdzony przez moderatora

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

"NASZ ŚWIĘTY MIKOŁAJ"


Regulamin konkursu plastycznego

1. Organizator konkursu plastycznego

 • Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie

 • Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Kocołak, Joanna Marzec, Renata Szymańska, Justyna Bochenek

2. Celem konkursu plastycznego jest:

 • Przybliżenie tradycji świąt Bożego Narodzenia

 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych przedszkolaków

 • Rozwijanie zainteresowania historią Świętego Mikołaja

 • Umiejętność przeniesienia swoich doświadczeń na działanie plastyczne

 • Umiejętność dobrego uchwycenia tematu

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej, inwencji i wyobraźni twórczej

 • Integracja środowisk przedszkoli z całej Polski

3. Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-6 LAT

4. Temat konkursu: „Nasz Święty Mikołaj”

5. Wymogi dotyczące pracy:

 • Przedszkole zgłasza pracę plastyczną jednego uczestnika.

 • Każdy uczestnik przesyła pracę wykonaną techniką dowolną płaską w formacie A4 z uwzględnieniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik.

  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 6.12.2021 r.

 • Pracę należy przesłać na adres:Przedszkole nr 1

ul. Mieszka I 9

28-300 Jędrzejów

Do prac należy dołączyć:

 • kartę uczestnika, która powinna zawierać: tytuł; imię i nazwisko dziecka; wiek; nazwa i adres placówki, telefon, adres e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca; pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych potwierdzającą udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

6. Kryteria wyboru i oceny prac:

Prace będzie oceniać komisja powołana przez koordynatorów konkursu.

Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

 • samodzielność wykonania

 • kreatywność i pomysłowość pracy

 • pomysłowość w uchwyceniu tematu

 • spośród dostarczonych prac Komisja Konkursowa wybierze trzech laureatów konkursu, przyznając I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych ( 3-4 latki i 5-6 latki). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania.

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania drogą mailową.

  7. Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone od dnia 10.12.2021 r. na stronie internetowej przedszkola.

8. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora i będą wyeksponowane w budynku Przedszkola nr 1 w Jędrzejowie.

Kontakt w sprawie konkursu:

Katarzyna Kocołak 572 034 163

Joanna Marzec 606 435037

Justyna Bochenek 537 733 606

Renata Szymańska 508 820 700

 

Załączniki NR 1:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………… zgodnie z ustawą z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i z jego promocją.

..................................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego


 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-12-06
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole nr 1
Mieszka I 9
28-300 Jędrzejów

Komentarze

Wyślij wiadomość do Katarzyna Kocołak