Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


 • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Na wiosennej łące


Konkurs dodał(a) Elżbieta Nagajek
rok temu, wyświetleń 958


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej
zaprasza dzieci do udziału
w  V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.

„Na wiosennej łące”

 

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez twórczość plastyczną.
 • Promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w szerszym środowisku.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwianie na piękno przyrody w najbliższym środowisku.
 • Wzbogacanie wiadomości dzieci dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – wiosny.
 • Wyrażanie poprzez działalność plastyczną spostrzeżeń przyrodniczych.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.


REGULAMIN KONKURSU:
 

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli i punktów przedszkolnych z całego kraju.
 • Prace powinny mieć format A3 lub A4. Technika płaska dowolna: rysunek, wydzieranka, wyklejanka, collage itp. (bez materiałów sypkich).
   
 • Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (wykonaną techniką komputerową): imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwa i dokładny adres placówki wraz z numerem telefonu oraz mailem, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca, a także podpisane przez rodzica oświadczenie:

 

OŚWIADCZENIE

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W  V OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,NA WIOSENNEJ ŁĄCE”

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Na wiosennej łące”.

2. Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i adresu placówki) przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2015 r. 2135).

3. Wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i rozpowszechnianie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej Przedszkola oraz w innych formach utrwaleń.

  Data               Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka wyrażającego zgodę  

……………    …………………………………………………………………………..

 

Wszystkie dane proszę umieścić na odwrocie pracy. Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą brały udziału w konkursie.

 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3 – 4 - latki, 5 – 6 - latki.
   
 • Przewidywane są 3 nagrody główne i 1 wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej.
   
 • Ilość prac z jednej placówki – 2 z każdej kategorii wiekowej (max. 4 prace z danej placówki).
   
 • Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora konkursu do 31 maja 2021 r.
   

Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej

ul. Krakowska 72

24 – 220 Niedrzwica Duża

z dopiskiem „Na wiosennej łące”
 

 • Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką konkursu. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
   
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie.
   
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
   
 • Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.
   
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą. Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną podziękowania drogą elektroniczną. 
   
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 czerwca 2021 r. 
   
 • Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkole-nk.szkolnastrona.pl oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl
   
 • Galeria prac będzie dostępna na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce konkursy.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Koordynatorki konkursu: Elżbieta Nagajek, Monika Chrzanowska  - tel. kontaktowy 81 511-63-02

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej
Krakowska 72
24-220 Niedrzwica Duża
81 511 63 02

Komentarze

Wyślij wiadomość do Elżbieta Nagajek
Jeśli jesteśmy bliscy Twojemu sercu, sprawdź, jak możesz nam pomóc zobacz