Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

,,Wiosna widziana oczami dziecka"


Konkurs dodał(a) Dagmara Brańska
tydzień temu, wyświetleń 254


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ze względu na trzytygodniową przerwę w funkcjonowaniu przedszkoli, wydłużamy termin przesyłania prac konkursowych do 21 maja 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 maja 2021 roku. 

 

Zapraszamy do udziału w ogólnołódzkim konkursie plastycznym pt. 

„Wiosna widziana oczami dziecka”

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkoli z województwa łódzkiego.

 Cele konkursu:

 • Utrwalenie wiadomości na temat obecnej pory roku.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat wiosny.
 • Zachęcenie do obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
   

Regulamin konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat.
   
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej „Wiosnę widzianą w oczach dziecka”.
   
 3. Technika pracy- praca płaska, wielkości A4, bez użycia materiałów sypkich.
   
 4. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie 3 prace. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
   
 5. Komisja konkursowa wyłoni 3 prace, które zostaną nagrodzone. Pozostałe dzieci otrzymają dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele podziękowania- za pomocą poczty e-mail.

Prace zostaną ocenione w 2 kategoriach

 • 3-4 lata
 • 5-6 lat

        6. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.05.2021

        7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

        8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce i na przedszkolnym profilu FACEBOOK.

       9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu konkursu

 

Prace konkursowe należy przesłać na adres placówki do 21.05.2021 roku
 

Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej

Tęczowy Świat Dziecka

ul. Sterlinga 26

 90-212 Łódź

z dopiskiem ,,KONKURS”

 

Koordynator konkursu:

Dagmara Brańska – dagmara.branska@onet.pl

Monika Piątek

 

Do prac należy dołączyć metryczkę oraz oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego.

Wzór metryczki

Imię i Nazwisko dziecka ................................................................

Wiek..............................................................

Imię i Nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana................................................

Nazwa i adres placówki........................................................................

E-Mail.....................................................................

Telefon...................................................................

 

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów Prawnych Dziecka

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………w ogólnołódzkim konkursie pt. „Wiosna widziana oczami dziecka”.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.

 

Wyrażam zgodę na publikowanie pracy mojego dziecka w przedszkolu oraz na profilu przedszkolnym organizatora konkursu.

 

Miejscowość i Data                                                                          Podpis Rodzica/Opiekuna

……………………………………………                                      ................................................................................

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-05-21
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Komentarze

Wyślij wiadomość do Dagmara Brańska