Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"KOSMOS W OCZACH DZIECKA" (EDYCJA IV)


Konkurs dodał(a) Patrycja Stachowiak
miesiąc temu, wyświetleń 1003


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 33 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZAPRASZA DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT.:

„KOSMOS W OCZACH DZIECKA” - (EDYCJA IV)

 

Celem konkursu jest:

  • Poszerzanie wiedzy dotyczącej kosmosu;
  • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych;

 

Regulamin konkursu:
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym: 3-6 lat.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej: „Kosmos w oczach dziecka”.

3. Prace należy wykonać w formacie A3 lub większym (praca płaska) z uwzględnieniem ciekawych i oryginalnych materiałów oraz technik.

4. Kryteria oceny: pomysłowość i oryginalność w doborze materiałów i techniki wykonania pracy, samodzielność, ogólne wrażenia artystyczne.

5. Należy wysłać maksymalnie 3 prace z danej placówki.

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką wykonaną komputerowo i umieszczoną na odwrocie pracy: (tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek dziecka, nazwa i adres placówki z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna oraz adres e- mail).

7. Prace należy dostarczyć lub przesłać do 26.03.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole Miejskie nr 33

ul. F. Walczaka 4

66-400 Gorzów Wielkopolski

Z dopiskiem: konkurs „KOSMOS W OCZACH DZIECKA IV”
 

8.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12.04.2021 r. w Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola: p33@edu.gorzow.pl oraz stronie Bliżej Przedszkola.

9.  Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora.

10. Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach wiekowych: 3-4- latki oraz 5-6- latki otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe przesłane pocztą.

11.  Dyplomy za udział oraz podziękowania dla opiekunów zostaną wysłane na podane adresy e- mail.

12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów.

13.  Z najciekawszych prac zostanie utworzona wystawa pt: „Kosmos w oczach dziecka”w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Organizator:

Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wlkp.

Koordynatorzy:

Patrycja Bamber- Stachowiak 669 065 062

Agnieszka Betka 607 403 918

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu:

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

w ogólnopolskim konkursie plastycznym „KOSMOS W OCZACH DZIECKA”– (EDYCJA IV) organizowanym w roku szkolnym 2020/2021 przez Przedszkole Miejskie nr 33w Gorzowie Wlkp.

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodniez ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dzieckopracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w prezentacjachpokonkursowych i w różnych formach utrwaleń.

 

……………….......…..............……....................................

Miejscowość i data, podpis rodziców (opiekunów prawnych)

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2021-03-26
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci
Uwagi: ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU !!!

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 33 w Gorzowie Wielkopolskim
F. Walczaka 4
66-400 Gorzów Wielkopolski
(95) 7- 226-899

Komentarze

Wyślij wiadomość do Patrycja Stachowiak