Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"MOJA EKO-TORBA" - konkurs ekologiczno-plastyczny


Konkurs dodał(a) Alicja Drabek
rok temu, wyświetleń 1271


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Ogólnopolski konkurs ekologiczno-plastyczny pt.

 „MOJA EKO-TORBA”

Cele konkursu:

 • rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci,
 • wzmacnianie zachowań proekologicznych,
 • wdrażanie dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu,

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat,
 • praca polega na zaprojektowaniu grafiki (ilustracji) na eko-torbę,
 • temat grafiki/ilustracji musi być związany z ekologią (z zachowaniami proekologicznymi),
 • praca plastyczna w formie płaskiej na papierze formatu A4,
 • praca z użyciem farb lub narzędzi kreślarskich (kredki, pastele, pisaki itp.),
 • autor może wykonać tylko jedną pracę,
 • praca nie może być zbiorowa,
 • każde przedszkole może nadesłać jedną pracę,
 • w pracy konkursowej może pomagać rodzic lub nauczyciel,
 • praca powinna mieć naklejoną z tyłu metryczkę – załącznik nr 2,

2. Kryteria oceny:

 • pomysłowość,
 • zgodność tematyką konkursu,
 • estetyka wykonania,
 • wkład dziecka w pracę,

3. Zasady przyjmowania prac:

 • termin składania prac – 29.05.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
 • prace należy przesyłać pocztą na adres placówki:
   

Samorządowa Placówka Wychowania
Przedszkolnego Nr 8 w Kętach

ul. Jana III Sobieskiego 12

32-650 Kęty

z dopiskiem – konkurs „MOJA EKO-TORBA”

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

 • w konkursie zostaną przyznane miejsca od I-III, autorzy tych prac zostaną nagrodzeni
  eko-torbą z grafiką swojego autorstwa oraz dyplomem, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy drogą mailową,
 • opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie otrzymają podziękowanie w formie elektronicznej,
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 04.06.2020 r.,
 • wyniki konkursu 05.06.2020 r. podane na stronie blizejprzedszkola.pl oraz na stronie placówki www.spwp8.edukacja.kety.pl,
 • koszt przesyłki pocztowej pracy na konkurs pokrywa uczestnik,
 • koszt wysyłki dyplomów i nagród pokrywa organizator,
 • nie będą uwzględnianie reklamacje od decyzji komisji,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania złożonych prac,
 • ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów na email: moja.eko-torba@wp.pl
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik (drukowanymi literami):

Załącznik nr 1 – „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu” – indywidualna zgoda dla każdego dziecka biorącego udział w konkursie.

Załącznik nr 2 – metryczka

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Organizatorzy:

mgr Justyna Markiel

mgr Alicja Drabek

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-05-29
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 8 w Kętach
ul. Jana III Sobieskiego 12
32-650 Kęty

Komentarze

Wyślij wiadomość do Alicja Drabek