Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wędrówki po Polsce"


Konkurs dodał(a) Beata Duniec
miesiąc temu, wyświetleń 189


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

"Wędrówki po Polsce"

organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I w Katowicach.

                                    

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wędrówki po Polsce”

 

Organizator konkursu:

Miejskie Przedszkole nr 25

 im. Króla Maciusia I

ul. Mieszka I 13

40-877 Katowice

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
 • poszerzenie doświadczeń plastycznych dzieci,
 • kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem; rozwijanie uczuć patriotycznych - szacunku i miłości do swojej Ojczyzny,
 • motywowanie do poznawania swojego kraju i jego promowania.

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.

 

 1. Każde przedszkole może przysłać na konkurs nie więcej niż 1 pracę z każdej grupy wiekowej.

 

 1. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać (na odwrocie) komputerowo napisaną metryczkę z następującymi informacjami:

 

 • Imię i nazwisko dziecka, wiek
 • Adres przedszkola, numer telefonu
 • Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonana została praca, adres e-mail

 

 1. Do każdej pracy powinny być dołączone załączniki z klauzulą podpisaną przez rodziców, prawnych opiekunów:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka:

........................................................................................................................................

Nazwa, adres placówki: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jako ustawowy opiekun dziecka oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. "WĘDRÓWKI PO POLSCE" organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I w Katowicach oraz na publikację danych dziecka na stronie internetowej Bliżej Przedszkola oraz stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Katowicach oraz wykorzystanie prac laureatów do publikacji na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Katowicach oraz wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie placówki.

..........................................                                                                              ..........................................

(miejscowość i data)                                                                   

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016 r. (zwane dalej RODO)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka                  

........................................................................................................................................                                                       (imię i nazwisko dziecka)

 

w związku z udziałem w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „WĘDRÓWKI PO POLSCE" organizowanym przez Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I w Katowicach, ul. Mieszka I 13, 40-877 Katowice w celu umieszczenia danych osobowych na stronie Bliżej Przedszkola oraz na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Katowicach oraz umieszczenia danych laureatów w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Miejskim Przedszkolu nr 25 w Katowicach.

 

...............................................                                                                             ...............................................

 (miejscowość i data)                                                      

 (podpis rodzica/ opiekuna)

 

 

 

 1. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna płaska (bez materiałów sypkich).

 

 1. Prace plastyczne konkursowe powinny być wykonane w formacie A4.

 

 1. Dostarczane prace nie będą zwracane autorom.

 

Termin konkursu:

 1. Czas trwania konkursu: 02.03-31.05.2020 r. Prace należy dostarczyć na adres:
   

  Miejskie Przedszkole nr 25

   im. Króla Maciusia I

  ul. Mieszka I 13

  40-877 Katowice

 

 1. Prace można przesyłać drogą pocztową, lub przynosić osobiście na wyżej wymieniony adres.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu 05.06.2020 r.

 

 1. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie przedszkolnej.

 

 

 1. Laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnień otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną dostarczone drogą pocztową.

 

 1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: 3 i 4 latki oraz 5 i 6 latki.

 

 

Koordynatorzy:

Beata Duniec                              

bduniec@wp.pl

  

Elżbieta Wichrowska

ewicher4@gmail.com

                 

Ilona Mędrala                                 

ilona.medrala@gmail.com                        

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-05-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Maciusia I
Mieszka I 13
40-877 Katowice
(32) 254 58 74

Komentarze

Wyślij wiadomość do Beata Duniec