Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

W Lodowej Krainie - konkurs plastyczny


Konkurs dodał(a) Aneta Wysocka tydzień temu, wyświetleń 185


Wpis został sprawdzony przez moderatora


Przedszkole nr 51 w Bielsku- Białej ogłasza konkurs na pracę plastyczną pt.

"W lodowej krainie”

Główne założenia konkursu:

- promowanie twórczości dziecięcej,
- wzbogacenie doświadczeń plastycznych dzieci,
- rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej podczas wykonywania pracy plastycznej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Technika wykonania prac: dowolna.

3. Format pracy: dowolny

3. Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 31.01.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole nr 51
ul. J. Rymera 9
43-300 Bielsko Biała

z dopiskiem: "W lodowej krainie”- gr 1

 

4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne wykonane pod kierunkiem jednego nauczyciela;

5. Ilość prac z jednej placówki – max 5.

6. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz prace muszą zwierać załączniki 1 i 2.

7. Metryczkę i załączniki prosimy zamieścić z tyłu pracy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................
Nazwa, adres placówki: .................................................................................................
Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w
Ogólnopolskim Konkursie „ W lodowej krainie” organizowanym przez Przedszkole nr 51
w Bielsku Białej, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wystawach
pokonkursowych.
.......................................................................................
(miejscowość i data) (podpis rodzica /opiekuna)

—————————————————————————————————
ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
.............................................................................................................................................(imię i
nazwisko dziecka)
w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „ W lodowej krainie” organizowanym przez
Przedszkole nr 51 w Bielsku Białej w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki
oraz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym
momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.
……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

8. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na
ewentualną publikację w przedszkolu.

9. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac.

10. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria- dzieci w wieku 3-4 lat.
II kategoria- dzieci w wieku 5-6 lat.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wysłane pocztą.

11. Uczestników, którzy chcieliby otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu prosimy o podanie e-maila.

12. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorki.

13. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Zwycięskie przedszkola zostaną powiadomione telefonicznie.

14. Rozstrzygnięcie konkursu i wysłanie podziękowań oraz dyplomów nastąpi do dnia 14.02.2020r.

Informacje o konkursie:
Aneta Wysocka wysocka.anet@gmail.com
Monika Nawrocka mnawrocka86@gmail.com

Dodatkowe informacje

Termin: 2020-01-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 51
Józefa Rymera 9
43-300 Bielsko Biała
338123239
Komentarze
Wyślij wiadomość do Aneta Wysocka