Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Świąteczne Anioły i Lampiony


Konkurs dodał(a) Beata Ambroży tydzień temu, wyświetleń 225


Wpis został sprawdzony przez moderatora

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 50 W SOSNOWCU OGŁASZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt.

„Świąteczne Anioły i Lampiony”
 

ADRESACI KONKURSU: Nauczyciele

CEL KONKURSU: Pobudzenie aktywności twórczej nauczycieli i zaprezentowanie talentu.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. W konkursie mogą brać udział chętni nauczyciele.
   
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie lub nadesłanie prac najpóźniej do 13.12.2019 r. (decyduje data wpływu) na adres:

  Przedszkole Miejskie nr 50

  ul. Franciszkańska 19

  41-200 Sosnowiec


  woj. śląskie
   
 3. Technika dowolna, forma przestrzenna. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
   
 4. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być zaopatrzona w przypiętą metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, adres placówki, oświadczenie o zgodzie na publikację i przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej przedszkola (załącznik nr 1).
   
 5. Prace przechodzą na własność organizatora nie podlegają zwrotowi.
   
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.12.2019 r.
   
 7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola www.p50sosnowiec.edupage.org oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl.
   
 8. Autorzy najlepszych prac, którzy zdobędą I, II i III miejsce otrzymają drobne upominki a pozostali uczestnicy dyplomy, które zostaną wysłane drogą mailową.
   
 9. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 691 458 020 lub 798 471 144

 

Organizatorzy konkursu: mgr Katarzyna Stępień, Beata Ambroży

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie plastycznym pt. „Świąteczne Anioły
 i Lampiony” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 50 w Sosnowcu oraz przetwarzania danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

                                                                                              

        …………………………................................

                                                                                (data i podpis nauczyciela)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowychjest Przedszkole Miejskie Nr 50 41-200 Sosnowiec, ul. Franciszkańska  19, tel. 032 266-75-78, e-mail: p50@sosnowiec.edu.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą tyko i wyłącznie do celów związanych
  bezpośrednio z konkursem i jego promocją tzn. publikacją pracy na stronie internetowej organizatora konkursu, stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl, opracowanie dyplomu, podziękowania, wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Miejskim nr 50.
 3. W przypadku zajęcia przez uczestnika konkursu jednego z trzech miejsc bądź wyróżnienia, organizator konkursu opublikuje na stronie internetowej imię i nazwisko uczestnika oraz numer przedszkola, z którego wpłyneła dana praca.
 4. Uczestnik konkursu może cofnąć wyrażoną zgodę w formie telefonicznej bądź na adres
  e- mail organizatora konkursu.

…………………………................................

                                                                       (data i podpis nauczyciela)

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-12-13
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 50
Franciszkańska 19
41-200 Sosnowiec
691 45 80 20/ 798 471 144
Komentarze
Wyślij wiadomość do Beata Ambroży