Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Święty Mikołaj


Konkurs dodał(a) Marcin Barszcz
7 miesięcy temu, wyświetleń 700


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Regulamin konkursu plastycznego

1.  Organizator konkursu plastycznego:

 • Przedszkole nr 75 w Warszawie, ul. Rozłogi 4 a
 • Koordynatorzy konkursu: Elżbieta Kopeć, Justyna Masłowska

2. Celem konkursu plastycznego jest:

 • Przybliżenie tradycji świąt Bożego Narodzenia
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych przedszkolaków
 • Rozwijanie zainteresowania historią Świętego Mikołaja
 • Umiejętność przeniesienia swoich doświadczeń na działanie plastyczne
 • Umiejętność dobrego uchwycenia tematu
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej, inwencji i wyobraźni twórczej
 • Integracja środowisk  przedszkoli z całej Polski

 

3. Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-6.

 

4. Temat konkursu:

„Święty Mikołaj”

5. Wymogi dotyczące pracy:

 • Przedszkole zgłasza pracę plastyczną  jednego uczestnika.
 • Każdy uczestnik dostarcza pracę przestrzenną  plastyczno- konstrukcyjną  wykonaną techniką dowolną  do wysokości 60 cm lub płaską w formacie A4. Praca samodzielnie wykonana przez dziecko.

 

 

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 20.11.2019 r.

 • Pracę należy dostarczyć na adres:
   

Przedszkole nr 75 w Warszawie

Ul. Rozłogi 4 a

01-310 Warszawa
 

 • Do prac należy dołączyć :
 • karteczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem oraz nazwą placówki
 •  kartę uczestnika, która powinna zawierać: tytuł; imię i nazwisko dziecka; wiek; nazwa i adres placówki, telefon, adres e-mail oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca; pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych potwierdzającą udział dziecka w konkursie (załącznik nr 1).

6. Kryteria wyboru i oceny prac:

Prace będzie oceniać komisja powołana przez koordynatorów konkursu.

Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

 • samodzielność wykonania
 • kreatywność i pomysłowość w aranżacji zdjęć
 • pomysłowość w uchwyceniu tematu

 

7. Ogłoszenie wyników:

10.12.2019 r.- wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mail;

8. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także z wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych każdego uczestnika konkursu  w celach związanych z organizacją konkursu.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora i będą wyeksponowane w budynku Przedszkola nr 75 w Warszawie.

Kontakt w sprawie konkursu:

e-mail: p75@edu.um.warszawa.pl

nr telefonu: 793 044 106

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!!

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Święty Mikołaj” ORGANIZOWANEGO PRZEZ

PRZEDSZKOLE NR 75 W WARSZAWIE UL. ROZŁOGI 4 a, 01-310 WARSZAWA

 

Dane uczestnika konkursu:

 

 1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….

2. Grupa wiekowa ……………………………………………………………………………………

 1. Praca wykonana pod kierunkiem …………………………………………………............
 2.  
 3. Nr telefonu opiekuna ………………………………………………………………………………
 4. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………….

 

 

Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu plastycznego

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

 

………………………………………………………………………………………………….

 

oraz przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Miejscowość i data: ……………………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………………………………

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-20
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Przedszkole nr 75
Rozłogi 4a
01-310 Warszawa
22-664-24-06

Komentarze

Wyślij wiadomość do Marcin Barszcz