Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

JESIENNY PEJZAŻ


Konkurs dodał(a) Ada Siedlecka
8 miesięcy temu, wyświetleń 1168


Wpis został sprawdzony przez moderatora

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY :

"JESIENNY PEJZAŻ"

CELE KONKURSU:

- zainteresownaie przyrodą w okresie jesieni,

- zachęcenie do aktywności twórczej.
 

REGULAMIN

1. konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz "0" szkolnej. Prace konkursowe będą oceniane w dówch kategoriach wiekowych : 3-4-latki oraz 5-6-latki.
 

2. Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 4 prace po 2 z każdej grupy wiekowej.
 

3. Technika prac dowolna. Format pracy A4 albo A3. Prace muszą być odpwowiednio zabezpieczone.
 

4. Kryteria oceny: oryginalność, samodzielność, walory estetyczne.
 

5. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą:

- imię i nazwisko autora

- wiek dziecka

- adres i numer telefoniczny przedszkola

- imię i nazwisko nauczyciela oraz adres e-mailowy nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana

oraz zogoda rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych dziecka według wozru:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka.....................

dla celów konkursu "Jesinny pejzaż" zgodnie z art.24 ust1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

…………………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

6. Prace z wypełnioną metryczką oraz zgodą rodzica na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do 15 listopada 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka

ul. Ruskowy Bród 27

03-289 Warszawa

z dopiskiem konkurs plastyczny "Jesienny pejzaż"
 

7. Podziękowania wysyłane będą e-mailowo

Koordynatorki: Adriana Siedlecka, Patrycja Jakubiak

 kontakt: adusia_siedlecka@wp.pl

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Niepubliczne Jarzębinka
Ruskowy Bród, 27
03-289 WARSZAWA
504712000

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ada Siedlecka