Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Polska - miejsce, w którym mieszkam"


Konkurs dodał(a) Wanda Bar 2 tygodnie temu, wyświetleń 262


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„POLSKA – miejsce, w którym mieszkam”

 Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i umiejętności twórczej,
 • przedstawienie dziecięcego postrzegania świata w formie plastycznej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej
 • ukazywanie piękna naszej Ojczyzny,

Regulamin konkursu:

 • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie dwie prace
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko.
 •  Prace wykonane techniką płaską powinny być formatu A4, preferowane techniki łączone płaskie.
 • Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.
 • Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę przyklejoną
  z tyłu  pracy :
  -  imię i nazwisko dziecka, wiek,
  -  nazwa i adres placówki,
  -  telefon kontaktowy,  adres e-mail placówki,
  -  imię i nazwisko nauczyciela,  pod którego kierunkiem została wykonana praca
   
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia i nazwiska uczestników. Placówka wysyłając prace dzieci na Konkurs potwierdza, że posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) do przetwarzania danych osobowych  do celów realizacji niniejszego Konkursu.
 •  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora doraźnie w celu jego realizacji i doręczenia nagród zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018r , poz. 1000 ).
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia  (załącznik)
   i dołączenie go do pracy,
 •  Prace przechodzą na własność organizatora.
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymują nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
 • Podziękowania i dyplomy otrzymają wyłącznie laureaci oraz ich opiekunowie.

Dodatkowe informacje:

 1. Termin nadesłania prac: 8.11.2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  15.11.2019 r. w Przedszkolu nr 6w Bydgoszczy
 3. Lista laureatów  zostanie opublikowana 15.11.2019r. na stronie internetowej przedszkola http://www.zsnr8bydgoszcz.cba.pl/przedszkole.html  
   

Prace należy wysłać z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „POLSKA – miejsce, w którym mieszkam” na adres:

Zespól Szkół nr 8
PRZEDSZKOLE NR 6

ul. Pijarów 4

85-360 Bydgoszcz

 

Organizatorki:
Wanda Bar
Monika Michalska
tel. kontaktowy 793 – 797 – 005

 

Załącznik  regulaminu

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Konkursie Plastycznym

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………....

w konkursie plastycznym „POLSKA – miejsce, w którym mieszkam” organizowanym przez Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy oraz na publikację danych osobowych dziecka ( imię i nazwisko) na potrzeby konkursu na stronie przedszkola http://www.zsnr8bydgoszcz.cba.pl/przedszkole.html  
   i  www.blizejprzedszkola.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka    ( imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

……………………………………………………………
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-11-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Zespól Szkół nr 8 PRZEDSZKOLE NR6
Pijarów 4
85-360 Bydgoszcz
793 - 797 - 005
Komentarze
Wyślij wiadomość do Wanda Bar