Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Magiczne wiersze Juliana Tuwima"


Konkurs dodał(a) Ewelina Piotrowska
6 miesięcy temu, wyświetleń 872


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Miejskie Przedszkole nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

ogłasza konkurs na pracę plastyczną pt.

"Magiczne wiersze Juliana Tuwima"

 

Główne założenia konkursu:

  • rozburzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury dziecięcej
  • rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej podczas wykonywania pracy plastycznej

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.

2. Technika wykonania prac dowolna - forma płaska, przestrzenna w formacie A/4, ważna jest pomysłowość dzieci.

3. Prace należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 28.11.2019 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Batalionów Chłopskich 21

94-058 Łódź

z dopiskiem "Magiczne wiersze Juliana Tuwima”

 

 

4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne; ilość prac z jednej placówki – max. 1.

5. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz prace muszą zwierać załączniki 1 i 2.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie „Magiczne wiersze Juliana Tuwima   ” organizowanym  przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wystawach pokonkursowych.

.............................................                                        ..........................................

(miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica /opiekuna)

 

 ——————————————————————————————————

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .........................................................................................................................................   (imię
 i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Magiczne wiersze Juliana Tuwima” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki oraz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

 

6. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną  publikację w przedszkolu.

7. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele pod kierunkiem których zostały wykonane nagrodzone i wyróżnione prace, otrzymają podziękowania.

8. Uczestników, którzy chcieliby otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, prosimy o podanie emaila. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wysłanie podziękowań oraz dyplomy  nastąpi do dnia 31.11.2019 r.

 

 

ZAPRASZAMY!!

 

 

Informacje o konkursie:

Aleksandra Rojkowska, Karolina, Bednarska, Ewelina Piotrowska- Wituła,  tel. 42 2523888

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-10-01
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi
Batalionów Chłopskich, 21
94-058 Łódz
422523888

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewelina Piotrowska