Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Okładka z mojej wakacyjnej książeczki


Konkurs dodał(a) Monika Piechota
ponad 2 lat temu, wyświetleń 446


Wpis został sprawdzony przez moderatora

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W WADOWICACH

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.:

"Okładka z mojej wakacyjnej książeczki"

 

Cele konkursu:

- rozwijanie i doskonalenie umiejętności plastycznych;

- rozbudzanie zaciekawienia twórczością literacką;

- rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia;

- kształtowanie sprawności manualnej i percepcyjnej;

Regulamin konkursu :

- Konkurs adresowany jest do dzieci 5-6 letnich.

- Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej okładkę z wakacyjnej książeczki.

- Technika pracy: płaska w formacie A3.

- Pracę należy dostarczyć do 15 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla).

- Praca wykonana musi być indywidualnie.

- Każda placówka może wytypować do konkursu maksymalnie 3 prace

- Każda praca powinna posiadać na odwrocie wykonaną komputerowo metryczkę zawierającą:

  • imię i nazwisko dziecka, wiek,
  • nazwę i dokładny adres placówki,
  • telefon kontaktowy,
  • imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca
  • zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru:


 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………. dla celów konkursu " Okładka z mojej wakacyjnej książeczki” organizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Wadowicach.


 

Podpis rodzica………………………


 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora. Konkursowe prace zostaną opublikowane w internecie (na stronie naszego przedszkola) oraz na wystawie znajdującej się w szatni przedszkola. Prace nie będą zwracane. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Spośród prac konkursowych jury powołane przez organizatora przyzna 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia - wyniki konkursu 18 czerwca.

Nauczyciele pragnący otrzymać podziękowanie proszeni są o załączenie w pracy konkursowej opisanej koperty zwrotnej ze znaczkiem. 


 

Adres placówki:

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach

ul. Lwowska 24

34-100 Wadowice

tel: 338233372

z dopiskiem "Konkurs grupa Koniki Polne"


 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl oraz przedszkole3wadowice.przedszkolowo.pl.

ORGANIZATORZY:

MONIKA PIECHOTA

MARIOLA RAK


 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-06-15
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach
Lwowska 24
34-100 Wadowice
338233372

Komentarze

Wyślij wiadomość do Monika Piechota