Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Podróż kropelki wody


Konkurs dodał(a) Paulina Wolińska
rok temu, wyświetleń 231


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim zaprasza do udziału w konkursie ogólnopolskim na grę typu „ściganka” pt.

„Podróż kropelki wody”

Regulamin konkursu

Cele:

  • stymulowanie twórczej aktywności artystycznej dzieci

  • uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla roślin, zwierząt, ludzi

  • kształtowanie nawyków proekologicznych

Warunki uczestnictwa:

  • Adresatami konkursu są dzieci w przedziale wiekowym: 3-4 lata oraz 5-6 lat (obie kategorie wiekowe będą oddzielnie oceniane).

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie gry typu „ściganka” o tematyce związanej z wodą (jej obiegiem, oczyszczaniem, zbiornikami wodnymi, wykorzystaniem w życiu codziennym).

  • Technika wykonania prac dowolna, płaska.

  • Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne, maksymalnie 2 z jednej placówki.

  • Prosimy, aby każda praca była opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca, jak również zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych, według poniższego wzoru:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………. dla celów konkursu „Podróż kropelki wody”, w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Podpis rodzica………………………

  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji w internecie i prezentacji prac na stacjonarnej wystawie. Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród

  • Kryteria wyboru i oceny prac

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe:
- dzieci 3, 4-letnie
- dzieci 5, 6-letnie

Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy z tematem przewodnim, pomysłowość, wkład włożonej pracy. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wszyscy nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu. Podziękowania zostaną wysłane na podany adres e- mail.

Termin składania prac do 31.05.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Konstantynowie Łódzkim
ul. Sadowa 8

95-050 Konstantynów Łódzki
z dopiskiem „Podróż kropelki wody” (konkurs)

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola.

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Unijnego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE informujemy, że:

Administratorem danych jest Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym jako organizator konkursu. Kontakt do administratora: ul. Sadowa 8 95-050 Konstantynów Łódzki

Dane są pozyskiwane w związku z konkursem plastycznym: „Podróż kropelki wody”

Dane przetwarzane na podstawie deklaracji udziału w konkursie.

Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość udziału w konkursie.

Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy konkursu: Paulina Wolińska, Teresa Wróbel

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-05-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym
Sadowa 8
95-050 Konstantynów Łódzki
42 2111790

Komentarze

Wyślij wiadomość do Paulina Wolińska