Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Kolorowy, odlotowy - mój wymarzony strój sportowy


Konkurs dodał(a) Agnieszka Próchnicka
rok temu, wyświetleń 307


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Publiczne Przedszkole nr 48 w Lublinie

zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat do udziału

 w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

„Kolorowy, odlotowy – mój wymarzony strój sportowy”

 

CELE KONKURSU:

 • Propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci;
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci;
 • Promowanie talentów plastycznych dzieci

 

REGULAMIN KONKURSU:

 • Tematyka: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie przez dziecko pracy plastycznej przedstawiającej strój sportowy.
 • Wiek uczestników: 5-6 lat.
 • Format pracy: dowolny,
 • Technika pracy: dowolna płaska lub przestrzenna (bez wykorzystania materiałów sypkich);
 • Ilość nadesłanych prac z placówki: dowolna.
 • Metryczka: Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy:

            Imię, nazwisko i wiek dziecka

            Dokładny adres placówki

              Imię i nazwisko nauczyciela

           e-mail nauczyciela/e-mail do placówki

 • Kryteria oceny:
  • zgodność pracy z tematem konkursu;
  • walory artystyczne i estetyczne;
  • samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
 • Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 • Adres organizatora: Prace prosimy przesyłać na adres:

 

Przedszkole Nr 48 w Lublinie

ul. Leonarda 15

20-625 Lublin

z dopiskiem KONKURS WYMARZONY STRÓJ SPORTOWY

 • Wyniki konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie jego wyników nastąpi w terminie do 10 CZERWCA 2019 r.
 • Informacje dodatkowe:
 • Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.
 • Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe (I, II, II MIEJSCE),
 • wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, które zostaną wysłane pocztą mailową na adres wskazanej placówki.
 • Organizator przewiduje przyznanie I, II, III nagrody oraz wyróżnień.
 • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: www.bliżejprzedszkola.pl w zakładce Społeczność konkursy i wyniki oraz www.p48.lublin.eu w zakładce AKTUALNOŚCI.
 • Na stronie internetowej organizatora zostaną zamieszczone zdjęcia nagrodzonych prac;
 • Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu Nr 48 w Lublinie.
 • Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie prac, co uchroni je przed zniszczeniem.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod numer tel.: 81 525 30 43 oraz kontakt z jedną z nauczycielek: Agnieszka Próchnicka, Magdalena Mrozińska, Joanna Monikowska.
 • Prosimy o dołączenie do prac konkursowych oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-05-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 48 w Lublinie
ul. Leonarda 15
20-625 Lublin
81 525 30 43

Komentarze

Wyślij wiadomość do Agnieszka Próchnicka