Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna"


Konkurs dodał(a) Sabina Naskretska
rok temu, wyświetleń 472


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole Samorządowe w Miliczu

Ogłasza Ogólnopolski konkurs plastyczny

„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

 

Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci

- wspieranie twórczości dziecięcej

- wyrabianie poczucia estetyki

 

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Miliczu

 

Prace konkursowe należy wysyłać do 12 kwietnia 2019 r. na adres:

Przedszkole Samorządowe w Miliczu

ul. Grunwaldzka 1

56-300 Milicz

z dopiskiem „ Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”
 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-letnich i 5-6-letnich.
   
 2. Praca przestrzenna . Technika dowolna. Dozwolona niewielka pomoc osoby dorosłej.
   
 3.  Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz prace muszą zwierać załączniki 1 i 2.
   
 4. Konkurs trwa od dnia 18 marca do 12 kwietnia 2019 r.
   
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia br. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 kwietnia na stronie www.bliżejprzedszkola.pl
   
 6. Chcąc otrzymać podziękowanie za udział w konkursie należy zamieścić kopertę A4 z adres zwrotnym i znaczek.
   
 7. Oceny prac dokona specjalnie powołane Jury. Oceniane będą: wrażenie artystyczne, oryginalność, pomysłowość, różnorodność wykorzystanych materiałów, estetyka pracy.

Koordynatorzy konkursu : mgr Sabina Naskrętska, mgr Magdalena Wójcicka

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Nazwa, adres placówki: .................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Miliczu , na publikację danych na stronie internetowej placówki oraz wystawach pokonkursowych.

.............................................                                        ..........................................

(miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica /opiekuna)

 

 ——————————————————————————————————

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .........................................................................................................................................   (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie „Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Miliczu w celu umieszczenia danych osobowych na stronie placówki oraz wystawie pokonkursowej. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis rodzica/opiekuna

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-04-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Samorządowe w Miliczu
Grunwaldzka 1
56-300 Milicz
791984100

Komentarze

Wyślij wiadomość do Sabina Naskretska