Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY OZDOBA WIELKANOCNA


Konkurs dodał(a) Natalia Madziar
rok temu, wyświetleń 315


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Niepubliczne Przedszkole

"Słowiczek''

w Jazowsku

 

zaprasza do udziału

w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"OZDOBA WIELKANOCNA''

 

*******************************************************************

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 

I. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Przedszkole ,,Słowiczek” w Jazowsku

33-389 Jazowsko nr 410 tel. 18 444 7 888

 

II. CELE KONKURSU:

1. Zachowanie i promowanie tradycji wykonywania dekoracji Wielkanocnych,

2. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkanocy,

3. Propagowanie folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi oraz pogłębienie wiedzy na temat symboliki ozdób wielkanocnych w obrzędowości ludowej,

4. Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3- 6 lat i /lub rodziców i nauczycieli.

 2. Każde przedszkole może przesłać max. 3 prace.

 3. Forma pracy – przestrzenna.

 4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

 5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca, które zostaną przesłane pocztą, lub doręczone osobiście.

 6. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola – www.slowiczek.eu oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl

 

IV. KRYTERIA OCENY:

1. Oryginalność i pomysłowość,

2. Zgodność z tematyką.

3. Estetyka wykonania,

4. Wrażenie artystyczne.

 

V. TERMINY

 1. Prace należy dostarczyć do dnia 08.04.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


  Niepubliczne Przedszkole "Słowiczek''
  Jolanta Słowik

  Jazowsko 410

  33-389 Jazowsko

   

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.04.2019 r.

 

VI. UWAGI

 1. Każda praca powinna zawierać metryczkę wykonaną komputerowo, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela/rodzica, pod kierunkiem którego została wykonana praca oraz nazwa i adres placówki wraz z numerem telefonu oraz e-mail.

 2. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna:

   

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….........................w konkursie plastycznym, oraz na prezentację jego pracy na terenie organizatora konkursu. Podpis

 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.

 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych dzieci oraz nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27. 04. 2016r. zwanym RODO.

 3. Ponadto uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania prac w siedzibie organizatora.

ZAPRASZAMY!!

 

 

Koordynator konkursu mgr Natalia Madziar

mgr Agnieszka Gryboś

kontakt telefoniczny 18 444 7 888

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-04-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski

Organizator

Niepubliczne Przedszkole ,,SŁOWICZEK'
Jazowsko 410
33-389 Jazowsko 410
18 444 78 88

Komentarze

Wyślij wiadomość do Natalia Madziar