Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli


Konkurs dodał(a) monika łukasiewicz 3 tygodnie temu, wyświetleń 882


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski.

Przedszkole Miejskie nr 66 oraz Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie na wierszyk, rymowankę w języku angielskim o tematyce dowolnej.
 

Celem konkursu jest:

  • zaprezentowanie umiejętności twórczych nauczycieli,
  • wzbogacenie zasobu bazy metodycznej nauczycieli,
  • umożliwienie nauczycielom dzielenia się swoimi umiejętnościami i pomysłami.
     

Regulamin
 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 66 oraz Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi.
 

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski.
 

3. Organizator przewiduje 3 nagrody główne dla nauczycieli za najciekawsze wierszyki.
 

4. Wierszyk może zawierać nie więcej niż 400 znaków.
 

5. Wszystkie nadesłane prace muszą zawierać na odwrocie metryczkę wypisaną drukowanymi literami z następującymi informacjami:

- Imię i nazwisko autora

- Nazwa i adres placówki

- E-mail

- Telefon kontaktowy
 

6. Konkursowe prace należy przesłać w formie wydruku.
 

7. Termin nadsyłania prac: do 12.04.2019 r. (decyduje data otrzymania listu).
 

8. Najciekawsze wierszyki zostaną wyłonione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu do 16.04.2019 r.
 

9. Organizator zapewnia przesłanie wszystkim nauczycielom biorącym udział w konkursie podziękowania w formie elektronicznej do 19.04.2019 r.
 

10. Organizator konkursu opublikuje wszystkie nadesłane wierszyki na stronie http://www.przedszkole66.net/ w zakładce Wydarzenia do 19.04.2019 r.
 

11. Autorzy 3 wierszy uznanych przez komisję konkursową za najciekawsze oprócz podziękowań otrzymają nagrody.

Kryteria wyboru to:

- oryginalność,

- pomysłowość,

- wartość merytoryczno-dydaktyczna.
 

12. Wymagane jest przesłanie czytelnie wypełnionych załączników.

  • Załącznik nr 1

Oświadczenie

  • Załącznik nr 2

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Organizatorki:

Eunika Kaczmarek- eunika.kupczynska@tlen.pl

Monika Łukasiewicz- nikakarol@wp.pl

Karolina Urbaszek- karolina.urbaszek@gmail.com

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………...

1. Akceptuję regulamin Konkursu „Angielskie wierszyki, rymowanki” organizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 66 oraz Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi .
TAK        NIE

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Miejskie nr 66 oraz Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi w celu uczestnictwa w Konkursie „Angielskie wierszyki, rymowanki”.

TAK       NIE

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w czasie organizacji konkursu, w celu publikacji na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 66 oraz Przedszkola Miejskiego nr 48 w Łodzi .

TAK       NIE

 

 

 

 

………………………                                                                      ……………..............

 Miejscowość, data                                                                       Czytelny podpis uczestnika

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Nauczyciele

Organizator


Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi/ Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi
PM 66- Grażyny 34/ PM 48- Rojna 29/31
93-309/ 91-134 Łódź
42 646 40 70/ 42 652 25 20
Komentarze
Wyślij wiadomość do monika łukasiewicz