Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Widzę, słyszę, ratuję" - ogólnopolski konkurs literacki


Konkurs dodał(a) Małgorzata Skóra
rok temu, wyświetleń 504


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Ogólnopolski konkurs literacki

„Widzę, słyszę, ratuję – pierwsza pomoc przedmedyczna”
 

Cele konkursu:
 

· rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z trudnymi sytuacjami, w których należy udzielić pierwszej pomocy;

· rozwijanie i doskonalenie możliwości literackich dzieci w wieku przedszkolnym;

· kształtowanie umiejętności pracy w grupie i z grupą.

 

Regulamin konkursu:
 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie. 

2. Konkurs adresowany jest do grup przedszkolnych i opiekujących się nimi nauczycieli.

3. Nauczyciel wraz z grupą dzieci wymyśla historię lub bajkę dotyczącą dowolnego problemu związanego z trudnymi sytuacjami, w których należy udzielić pierwszej pomocy, a  rozwiązanie przedstawia wymyślony przez nich tekst.

4. Teks bajki lub historii powinien zmieścić się na stronie formatu A4, pisany czcionką Arial, rozmiar 14.

5. Tekst nie może być wcześniej publikowany i wysyłany na inne konkursy.

6. Z jednej placówki można wysłać jedną pracę konkursową.

7. Mile widziane fotografie lub skany ilustracji przygotowanych do tekstu.

8. Prace konkursowe prosimy przesyłać w wersji elektronicznej. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:  

- tytuł historii lub bajki,

-  nazwę grupy,

-  ilość dzieci w grupie,

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego powstał tekst,

- adres e-mail nauczyciela,

- nazwę placówki wraz z adresem, adresem e-mail oraz  numerem telefonu.

9. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i zaakceptowaniem warunków regulaminu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez organizatora konkursu.

10. Prace konkursowe znajdą się w zbiorze historii - bajek  wzbogacających warsztat pracy nauczycieli oraz zostaną wysłane drogą mailową wszystkim uczestnikom konkursu.
 

11. Nadesłane prace będą oceniane z uwagi na zgodność z tematem konkursu i pomysłowość.

12 .Laureaci otrzymają nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci 3 – 4-letnie,

- dzieci 5 – 6-letnie. 

13. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe przesłane pocztą. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.

14. Prace prosimy przysyłać od 12.02.2019 r. do 08.03.2019 r. na adres e-mail:

 

ratuje.konkurs@wp.pl

 

15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 28.03.2019 r.

16. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola oraz na stonie blizejprzedszkola.pl
 

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Małgorzata Skóra

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-03-08
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i nauczyciele

Organizator

Przedszkole Miejskie nr 4
ul. Daszyńskiego 3A
42-500 Będzin
32 267 80 89

Komentarze

Wyślij wiadomość do Małgorzata Skóra