Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny pt. "Tak widzę Straż Pożarną"


Konkurs dodał(a) Natalia Jaworska 3 miesiące temu, wyświetleń 772


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Dołączone pliki:

REGULAMIN

 

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt.

„Tak widzę Straż Pożarną”

 

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 11 „Pentliczek” w Koninie
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie

 

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci tematyką straży pożarnej;
 • kształtowanie tożsamości i przynależności regionalnej;
 • upowszechnianie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym;
 • rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3–6 lat

 

            I kategoria: dzieci w wieku 3-4 lat

            II kategoria: dzieci w wieku 5-6 lat

 

 1. Pracę wykonują dzieci samodzielnie. Praca płaska, technika dowolna,
  format A3 lub A4.

 

 1. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

 

 1. Tematyka konkursu obejmuje wyobrażenie dzieci na temat pracy strażaków, ich działań ratowniczych oraz prewencyjnych.

 

 1. Każda placówka przedszkolna może dostarczyć maksymalnie dwie prace.

 

 1. Dopuszcza się dokonanie eliminacji niższego szczebla w celu wyłonienia prac na konkurs.

 

 1. Każda praca powinna być opatrzona wypełnioną metryczką, która zawiera również zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Prace bez wypełnionej metryczki oraz podpisanych zgód nie będą brane pod uwagę. Metryczkę należy umieścić na rewersie pracy, tak aby nie była widoczna od strony głównej pracy. (załącznik nr 1)

 

 1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie.

 

 1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

 

 1.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w każdej kategorii wiekowej.
   
 2.  Komisję konkursową powołuje wspólnie: Dyrektor Przedszkola Nr 11 oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie.
   
 3. Prace konkursowe będą oceniane pod względem: samodzielności wykonania, estetycznym, pomysłowości oraz zgodności z tematyką konkursową. Decyzja Komisji jest ostateczna
  i nieodwołalna.

 

 1. Komisja Konkursowa przyzna I, II, III nagrodę. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach (dzieci 3 i 4-letnie, dzieci 5 i 6- letnie). Laureaci otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe przesłane drogą pocztową na adres zgłaszającego przedszkola.

 

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

 

 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu Pani Natalii Filipskiej, kierując pytania pod  adres:  natalia_jaworska91@wp.pl

 

 1. Prace należy dostarczyć do dnia 19.04.2019 r. osobiście lub pocztą na adres:

 

Przedszkole nr 11 „Pentliczek”,

ul. Sosnowa 8

62-510 Konin

lub:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczynie

Wilczogóra, ul. 700-lecia 5

62-550 Wilczyn

 

 1.  O zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego. Praca winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i pognieceniem.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 04.05.2019 r. na stronie internetowej Przedszkola nr 11 „Pentliczek” w Koninie w zakładce „Informacje bieżące” (http://przedszkole11.konin.pl).

 

 1. Pokonkursowa wystawa prac odbędzie się na terenie Przedszkola Nr 11 oraz w innych miejscach wyłącznie w celu propagowania założeń konkursu.

 

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w konkursie

Dodatkowe informacje


Termin: 2019-04-19
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole nr 11 "Pentliczek"
ul. Sosnowa 8
62-510 Konin Konin
782101325
Komentarze
Wyślij wiadomość do Natalia Jaworska