Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Pentliczek" zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM


Konkurs dodał(a) Natalia Jaworska
rok temu, wyświetleń 599


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Cele konkursu:

 

- odczuwanie radości z procesu tworzenia oraz działań plastycznych;

- rozwijanie kreatywności, wyobraźni, zainteresowań plastycznych;

- promowanie uzdolnień plastycznych dzieci;

- czerpanie radości z własnych działań;

- rozbudzenie dziecięcej fantazji inspirowanej literaturą dziecięcą.

 

Regulamin:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku: 3-6 lat.

 

2. Technika wykonania pracy jest dowolna (bez materiałów sypkich), płaska, format A-3, A-4.

 

3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 2 prace.

 

4. Kryteria wykonania pracy: estetyka wykonania oraz samodzielność.

 

5. Każda praca powinna być opatrzona z tyłu metryczką (imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna).

 

6. Prace należy nadesłać do 30 kwietnia 2019 r. na adres:

 

Przedszkole nr 11 „Pentliczek”

ul. Sosnowa 8

62-510 Konin

(z dopiskiem „Konkurs plastyczny”)

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2019 r. w Przedszkolu nr 11 „Pentliczek” . Powołane jury wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.

 

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl

 

9. Dyplomy i upominki dla zwycięzców oraz podziękowania dla opiekunów zostaną przesłane pocztą.

 

10. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.

 

11. Prace bez zgody na wykorzystanie danych nie biorą udziału w konkursie (załącznik nr 1)

 

 

Załącznik nr 1

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM „Moja ulubiona bajeczka” ORGANIZOWANYM PRZEZ Przedszkole nr 11 „Pentliczek”

w Koninie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………….

 (imię i nazwisko) w konkursie plastycznym „ Moja ulubiona bajeczka”.

 

  1. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1000)

 

……………………………

    Miejscowość i data

 

 

……………………………………………………………

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2019-05-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole nr 11 "Pentliczek"
ul. Sosnowa 8
62-510 Konin Konin
782101325

Komentarze

Wyślij wiadomość do Natalia Jaworska