Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny "Szlakiem polskich legend"


Konkurs dodał(a) Edyta Sendela 6 miesięcy temu, wyświetleń 447


Wpis został sprawdzony przez moderatora

Przedszkole nr 4 w Dąbrowie Górniczej zaprasza dzieci w wieku 5-6-lat

do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„Szlakiem polskich legend”

Cele:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej;
 2. Rozwój umiejętności plastycznych, wyobraźni oraz kreatywności dzieci;
 3. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.
   
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie jednej z polskich legend w formie mini-książeczki z maksymalnie 4 stronami + strona tytułowa  - w formacie max A4.
   
 3. Prace plastyczne  powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko.
   
 4. Technika dowolna, bez materiałów sypkich.
   
 5.  Każda praca powinna zawierać  następującą metryczkę:
 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko dziecka, wiek.
 • nazwa i adres przedszkola, numer telefonu, e-mail
 • imię i nazwisko opiekuna
 1. Każde przedszkole biorące udział w konkursie może przesłać 2 prace.
   
 2. Prace należy nadsyłać na adres organizatora:

     

Przedszkole nr 4

ul. Cieszkowskiego 20 A

41-303 Dąbrowa Górnicza

woj. śląskie

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

 

Dodatkowe informacje:

 1. Konkurs trwa do 12  listopada 2018 r. – decyduje data stempla pocztowego
 2. Prace oceniane będą przez jury powołane przez organizatora
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, natomiast wszyscy biorący udział w konkursie  dyplomy, a przygotowujący ich opiekunowie podziękowania.
 4. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 6. Do prac należy dołączyć zgody wg załączników. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

Zachęcam do udziału w konkursie. Koordynator konkursu” Edyta Sendela- nauczyciel Przedszkola nr 4 w Dąbrowie Górniczej   (32 268 55 29)

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA   W KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ    PRZEDSZKOLE NR 4 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ                           

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

w konkursie plastycznym „Szlakiem polskich legend” organizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez Przedszkole nr 4 w Dąbrowie Górniczej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 

 

 

…………………..…..                                                 ………………………………………….……………………………..

Miejscowość i data                                                   Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu

 

 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu

                                                                ZGODA NAUCZYCIELA

                                                   na przetwarzanie danych osobowych

Ja….…………………………………………...wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu (Przedszkole nr 4 w Dąbrowie Górniczej) moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celach wynikających z organizacji konkursu plastycznego „Szlakiem polskich legend”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

……………………..                  …………………………………

Miejscowość i data                     Podpis nauczyciela

 

Dodatkowe informacje


Termin: 2018-11-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Przedszkole nr 4
CIESZKOWSKIEGO 20 A
41 -303 Dąbrowa Górnicza
Komentarze
Wyślij wiadomość do Edyta Sendela