Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH MIASTA LUBLINA


Konkurs dodał(a) Joanna Dziubińska
ponad 2 lat temu, wyświetleń 355


Wpis został sprawdzony przez moderatora

KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH MIASTA LUBLINA

 

„JUŻ WIOSNA”

 

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych wśród dzieci,
  • zainteresowanie dzieci otaczającą przyrodą i jej zmianami,
  • uwrażliwienie dzieci na otaczający ich świat.

 

Regulamin:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Lublinie.
 

2. Prace konkursowe o tematyce wiosennej należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką płaską.
 

3. Każda placówka może nadesłać  maksymalnie  3  prace dzieci, prace nadesłane indywidualnie nie będą brane pod uwagę.
 

4. Prace muszą być opisane (na odwrocie) i zawierać: imię i nazwisko dziecka, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego  oraz adres mailowy opiekuna lub placówki.
 

5. Prace (wraz z wypełnioną zgodą rodziców dotyczącą danych osobowych dziecka)  należy dostarczyć osobiście do kancelarii szkoły pokój nr 37 lub przesłać pocztą do 18 kwietnia 2018 r. na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 42

ul. Rycerska 9

20-552 Lublin
 

6. Oceny prac dokona powołana komisja.

Kryteria oceny:

  • zgodność z tematem
  • walory artystyczne
  • samodzielność wykonania pracy
     

7. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 27 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej szkoły. 
 

8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik).
 

9. Nadesłane prace  nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
 

10.Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą.
 

11. Dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy za udział w konkursie a dla nauczycieli podziękowania, które zostaną rozesłane drogą mailową.

 

Organizator konkursu: Agnieszka Żuławska               tel. 516-104-505

                                      Joanna Dziubińska                tel. 603-948-008

 

 

 

 

Załącznik

 

Wyrażam zgodę na udział i publikację pracy mojego dziecka na stronie internetowej organizatora oraz podpisanie upublicznionej na stronie internetowej pracy imieniem
i nazwiskiem mojej córki/ mojego syna*

 

……………………………………………………………………..…

(imię i nazwisko dziecka)

biorącego udział w konkursie plastycznym „Już wiosna” organizowanym przez  Szkołę Podstawową  nr 42 w Lublinie oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

 

Lublin, ………………..

 

………………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

*niepotrzebne skreślić

Dodatkowe informacje

Termin: 2018-04-18
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie
Rycerska 9
20 - 552 Lublin
81-536-01-10

Komentarze

Wyślij wiadomość do Joanna Dziubińska