Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki

Konkurs dodał(a) Anna Konopska ( komentarzy)
Dodane 11 miesięcy temu, wyświetleń 837

Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej

Przedszkole nr 47 w Lublinie zaprasza na

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  

„Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki”

(dla dzieci w wieku przedszkolnym)

 

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie u dzieci  postawy opiekuńczości i odpowiedzialności wobec zwierząt,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta, dostrzeganie ich zależności od zachowania człowieka,
 • wyzwalanie kreatywności i pomysłowości dzieci w przedstawianiu szczęśliwych psów i kotów,  o które troszczą się ich właściciele.

 

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem przeglądu jest  Przedszkole Nr 47 w Lublinie, koordynator Akcji PSIAK.
   
 2. Do przeglądu zapraszamy dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski.
   
 3. Konkurs trwać będzie do 13.01.2017 r. Prace  należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: 
   

Przedszkole nr 47
 

 ul. Mieszka I-go 3
 

20-611 Lublin

 

4. Każde przedszkole może przesłać na konkurs 3 prace.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:
 

 1. Prace wykonane mogą być techniką dowolna w formie płaskiej.
   
 2. Wielkość pracy nie powinna przekraczać formatu A3.
   
 3. Każda praca powinna być oprawiona w  paspartu z metryczką (w prawym dolnym rogu), zawierającą: 1) Imię i nazwisko dziecka, wiek 2) Nazwę, adres placówki, adres e-mailowy i numer telefonu, 3) Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego wykonana została praca.

 

Uwagi:

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników i nauczycieli.
   
 • Prace mogą być zaprezentowane na wystawie podsumowującej Akcji PSIAK.
   
 • Prace oceni specjalnie powołane Jury Konkursowe biorąc pod uwagę: oryginalność pomysłów i samodzielność wykonania.
   
 • Laureaci konkursu oraz nauczyciele otrzymają dyplomy i podziękowania.
   
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie lub e-mailowo.
   
 • Koordynatorami  konkursu jest Anna Rejmak-Konopska- tel. 503 684 302, Agnieszka Prażmo - Przedszkole nr 47, ul. Mieszka I/3, 20-610 Lublin.

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH MIŁOŚNIKOW ZWIERZAT ITWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ!

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu Plastycznego   ,,Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki” danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….… zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej  dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

 

…………………………………………………….

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu Plastycznego   ,,Szczęśliwe psiaki i kociaki to zadbane zwierzaki” danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………….… zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej  dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.

 

…………………………………………………….

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-01-13
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole 47
Mieszka I 3
20-610 Lublin
81 525 07 94