Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. "Pyza na polskich dróżkach"


Konkurs dodał(a) Ewelina Śliwa
ponad 4 lat temu, wyświetleń 1056


Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej

Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. 

„Pyza na polskich dróżkach”

 

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych oraz budzenie poczucia identyfikacji ze swoją ojczyzną, regionem i miastem.
 • Zapoznanie z bohaterką książki „Pyza na polskich dróżkach” - poznawanie historii, zabytków, tradycji, legend  związanych z różnymi regionami Polski.
 • Rozwijanie plastycznej aktywności twórczej dzieci.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 58 w Krakowie.
   
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3 - 6 letnich z przedszkoli w całej Polsce.
   
 3. Każde przedszkole uczestniczące w konkursie może przesłać maksymalnie 3 prace grupowe.
   
 4. Forma pracy – płaska, technika – dowolna, format A3.
   
 5. Prace konkursowe muszą przedstawiać Pyzę, bohaterkę książki H. Januszewskiej, która wędruje po określonym regionie Polski (praca powinna przedstawiać charakterystyczne elementy lub krajobraz miasta/regionu, w którym znajduje się przedszkole biorące udział w konkursie).
   
 6. Kryteria oceny:
 • oryginalność,
 • walory artystyczne i estetyczne,
 • materiał użyty do prac,
 • prawdopodobieństwo wykonania pracy samodzielnie przez dziecko.

      7. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką:

 • nazwa grupy,
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres e-mail i telefon nauczyciela lub przedszkola
 • nazwę i adres placówki.

      8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację regulaminu.

      9. Prace należy złożyć lub przesłać do 9 grudnia 2016 r. (liczy się data wpływu) na adres:

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 58

UL. SKOŚNA 2

30-383 KRAKÓW

z dopiskiem: „Konkurs - Pyza na polskich dróżkach”

 

      10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 grudnia 2016 r.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora konkursu. Zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.
 2. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
 3. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole58.com.pl. Przedszkola laureatów zostaną powiadomione o wynikach drogą mailową.
 4. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji najlepszych prac na stronie internetowej.
 5. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie proszeni są o dołączenie do prac konkursowych zaadresowanej koperty A4 wraz ze znaczkiem.
 6. Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs: Agnieszka Feliś, Ewelina Śliwa.
 7. Dodatkowe informacje: Aga-jadzia-felis@o2.pl, ewelinam10@op.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dodatkowe informacje

Termin: 2016-12-09
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Samorządowe Przedszkole nr 58
ul. Skośna 2
30-383 Kraków
12 268 22 39

Komentarze

Wyślij wiadomość do Ewelina Śliwa