Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zobacz nas


  • Strony www dla przedszkoli Nasze strony to gotowe rozwiązanie. Dostajesz od nas wszystko co potrzebujesz do prowadzenia strony www przedszkola.

Społeczność

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Europejski Folklor Dziecięcy"


Konkurs dodał(a) Monika Grocka
ponad 8 lat temu, wyświetleń 1358


Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej

Drodzy Nauczyciele, drogie przedszkolaki!

W związku z organizowanym Rodzinnym Świętem Folkloru Europejskiego
Akademia Wychowania Przedszkolnego w Olsztynie
wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Olsztyn
oraz Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą
zaprasza do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt.:

„Europejski Folklor Dziecięcy”

 


CELE KONKURSU:

· propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej;
· rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
· wspieranie twórczości dziecięcej;
· odkrywanie zdolności i talentów dzieci;
· wyrabianie poczucia estetyki;
· przybliżenie dzieciom folkloru państw Unii Europejskiej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej folklor i zabawy dziecięce  w krajach Unii Europejskiej

3. Konkurs skierowany jest do przedszkoli z powiatu olsztyńskiego.

4. Forma pracy: płaska, technika dowolna, indywidualna.

5. Format pracy: A4 lub A3 (orientacja pionowa lub pozioma).

6. Z jednej placówki można przysłać maksymalnie trzy prace. Jedna praca powinna być wykonana pod kierunkiem jednego nauczyciela.

7. Do konkursu należy zgłaszać prace, które nie były wcześniej publikowane, nagradzane lub wyróżnione w innych konkursach.

8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

9. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są wiążące i ostateczne.

10. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 r. (decyduje data wpływu pracy) na adres:

Akademia Wychowania Przedszkolnego
ul. Jacka Kuronia 2
10-041 Olsztyn
z dopiskiem „Europejski Folklor Dziecięcy”
 

11. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

12. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody dla laureatów oraz osób wyróżnionych.

13. Zwycięzcy nagrodzonych prac będą zaproszeni na uroczyste odebranie nagród, dyplomów i podziękowań, które odbędzie się 29 maja 2015 roku na terenie Przedszkola AWP podczas festynu „Rodzinne Święto Folkloru Europejskiego”. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona wysłana pocztą.

14. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży związanych z ewentualnym przyjazdem do miejsca wręczenia nagród i dyplomów.

15. Dokładna lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole-awp.pl

16. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na zamieszczenie danych osobowych (ujawnienie listy laureatów), a także fotografii prac na stronach internetowych Organizatorów.

17. Nauczyciele zainteresowani otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie, proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty ze znaczkiem pocztowym.

18. Informacje o konkursie można uzyskać  pod tel. 509-064-888.

19. Koordynator konkursu: Monika Grocka.


  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 


  

KARTA ZGŁOSZENIA

Prosimy wypełnić drukowanymi literami

 

Nazwa placówki, adres, telefon:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących grupę:

................................................................................

................................................................................

Imię i nazwisko dziecka:

................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Akademię Wychowania Przedszkolnego w Olsztynie, Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu konkursu, a także na publikowanie wyników konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego:

……...………………………………………..

Dodatkowe informacje

Termin: 2015-05-25
Zasięg konkursu: Konkurs regionalny
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Akademia Wychowania Przedszkolnego
Jacka Kuronia 2
10-165 Olsztyn
509064888

Komentarze

Wyślij wiadomość do Monika Grocka

Bądź jeszcze BLIŻEJ

Zapisując się na nasz newsletter otrzymasz na swoją skrzynkę mailową pomysły i inspiracje na zajęcia z przedszkolakami oraz informacje o nowych publikacjach, szkoleniach, a także… wyjątkowych promocjach!
Zapisz się!