Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

"Jan Paweł II w naszych myślach, sercach i pamięci"


Konkurs dodał(a) Katarzyna Halik ponad 5 lat temu, wyświetleń 1535


Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej


Drodzy Nauczyciele, drogie przedszkolaki!


W związku ze zbliżającą się uroczystością kanonizacji
Bł. Jana Pawła II

Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach zaprasza
do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim


Jan Paweł II w naszych myślach, sercach i pamięciHonorowy patronat nad konkursem objęli:
Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki
Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Robert Gabryś – Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o. o.
Miesięcznik „Bliżej Przedszkola”Organizator konkursu:
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach


Regulamin

§ 1 Cele konkursu
1. Poznanie życia błogosławionego Jana Pawła II – przyjaciela małych i dużych.
2. Rozwój umiejętności literackich oraz kształtowanie wyobraźni poetyckiej.
3. Prezentacja talentów literackich.
4. Integracja placówek przedszkolnych i promocja w  środowisku lokalnym.

§ 2 Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach, 32-020 Wieliczka, Śledziejowice 203a.
2. Konkurs rozpoczyna się 28 lutego 2014 r. i trwać będzie do 31 marca 2014 r.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z przedszkoli z całej Polski.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnik konkursu przygotowuje jeden wiersz, nie więcej niż 3-strofowy.
2. Organizatorzy nie odsyłają wierszy i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wierszy w celu promocji konkursu i przedszkola.
3. Każde przedszkole może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 utwory.
4. Oceny wierszy dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko, wiek dziecka, nazwa przedszkola.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez przedszkole karty zgłoszeniowej (pobierz).
7. Wiersze należy nadesłać do 31 marca 2014 r. na adres:
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
Śledziejowice 203a
32-020 Wieliczka
z dopiskiem „konkurs literacki”

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych wierszy laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: twórczy i poetycki charakter utworu.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.przedszkolesledziejowice.wieliczka.eu
4. Wyłonieni w konkursie literackim laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą mailową.
5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

§ 5 Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
2. Wiersze laureatów zostaną zaprezentowane na wieczorze literackim.
3. Patronat honorowy objęli:
Jacek Juszkiewicz – Starosta Wielicki
Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Robert Gabryś – Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o. o.
4. Patronat medialny nad konkursem miesięcznik „Bliżej przedszkola”.


Koordynator konkursu:

Katarzyna Tondyra
e-mail: katarzynatondyra@wp.pl

Dodatkowe informacje


Termin: 2014-03-31
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator


Redakcja BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Józefa Kostrzewskiego 17
30-437 Kraków
12 631 04 10
Komentarze
Wyślij wiadomość do Katarzyna Halik