Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Zastosowanie elementów muzykoterapii w niwelowaniu nadpobudliwości psychoruchowej i zachowań agresywnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

10

godzin dydaktycznych

Poznanie możliwości wykorzystania muzyki do niwelowania stanów napięcia emocjonalnego i zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnymPrzebieg szkolenia

  1. Różnorodne formy agresji i ich objawy
  2. Poznanie możliwości wykorzystania muzyki w edukacji , wychowaniu i terapii
  3. Poznanie niewerbalnych środków komunikacji
  4. Prozdrowotny i leczniczy potencjał muzyki
  5. Muzykoterapia w formie receptywnej i aktywnej
  6. Wyrażanie siebie i swoich emocji w ruchu , tańcu i grze na instrumentach
  7. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
  8. Zabawy muzyczno – ruchowe sprzyjające rozładowaniu stanów napięcia emocjonalnego
  9. Wskazówki do pracy indywidualnej z dziećmi nadpobudliwymi i agresywnymi

Dodatkowe informacje

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia zmiennego


Warunki uczestnictwa

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność d...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak budować dobre relacje w grupie - integrac...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Come and Play With Me - angielski w przedszko...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Learn how to teach - Twórcze i inspirujące z...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-ruchowe we wczesnej edukacji ...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ruch kadrowy w oświacie

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabaw...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzys...

zobacz