Edukacja matematyczna w klasie I
Cena: 52.00

Więcej niż połowa polskich dzieci wykazuje się uzdolnieniami matematycznymi już w przedszkolu, ale po ośmiu miesiącach nauki w szkole już tylko co ósme dziecko przejawia wysokie uzdolnienia matematyczne. Osiem miesięcy nauki w szkole wystarcza, aby dzieci straciły radość uczenia się matematyki, poczucie sensu i stawały się mniej twórcze. Jednocześnie co czwarte dziecko jest zepchnięte na ścieżkę klęski szkolnej i doznaje niepowodzeń w nauce matematyki. Czy można to wszystko zmienić na lepsze? Na to i inne pytania odpowiadają autorki „Edukacji matematycznej w klasie I”.

Inspiracją do napisania tej książki była analiza treści matematycznych w publikacjach „Nasz elementarz” oraz „Poradnik dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej”. Niestety – zdaniem autorek – nie przestrzega się w nich prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci oraz modeli kształtowania wiadomości i umiejętności matematycznych i powiela się nieprawidłowe wzorce metodyczne. Pragnąc to – chociaż w części – naprawić, autorki napisały podręcznik adresowany do nauczycieli i rodziców, w którym wyjaśniają krok po kroku, jak należy uczyć dzieci matematyki, aby w późniejszych latach edukacji szkolnej osiągały dobre efekty w nauce i rozwijały swoje zdolności matematyczne. Zalecają też powrót do sprawdzonych metod kształcenia, od których niesłusznie w ostatnich latach odeszli nauczyciele, korzystając z zeszytów ćwiczeń i gotowych rozkładów materiałów.

Podkreślić trzeba, że efekty edukacji matematycznej prowadzonej według zaleceń zawartych w książce „Edukacja matematyczna dla klas I” były po wielokroć sprawdzone w edukacji szkolnej. Jeżeli nauczyciel zechce prowadzić edukację matematyczną zgodnie z tą książką, jego uczniowie będą z radością uczyć się matematyki, a także imponować wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi. Gdy po książkę tę sięgną rodzice pierwszoklasistów, będą skutecznie wspierać swoje dzieci w rozwoju umysłowym i pomagać im w opanowaniu wiadomości matematycznych. Dzięki temu zapewnią szkolne sukcesy swoim dzieciom.

 

FRAGMENT RECENZJI:

 

dr. hab. Stanisława Domoradzkiego:

Przedstawione w książce sugestie pozwalają każdemu nauczycielowi planować według swojego pomysłu, upodobań uczniów oraz możliwości szkoły itp. Nie jest to narzucanie sposobu realizacji planu nauczania, tylko podpowiedź, co jest w danej chwili ważne dla dziecka [...] Zdaję sobie sprawę, że początkowo (chociaż niekoniecznie u większości nauczycieli dzieci klas młodszych) realizacja rozkładu materiału dopasowanego do dziecięcych możliwości umysłowych, wiadomości i umiejętności może budzić pewien opór, szczególnie u słabiej wyrobionych matematycznie nauczycieli. Jednak trzeba podkreślić, że sposób proponowany przez E. Gruszczyk-Kolczyńską nie jest trudny – wymaga tylko (a nawet aż) pracowitości, systematyczności i wnikliwej obserwacji ze strony nauczyciela (co nie będzie łatwe dla nieprzygotowanych młodych nauczycieli i nauczycieli z należytym stażem, którym się łatwiej pracuje z tzw. papierową matematyką (termin używany przez Autorkę i wyjaśniony w tekście). Zaczniemy w ten sposób naprawiać nauczanie matematyki w szkole, które od dobrych kilku dziesięcioleci potrzebuje solidnych podstaw z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki matematyki. Takie podejście do matematycznej edukacji jest autorskie, nowatorskie, kompetentne i wyczerpujące.

 

SPIS ZAGADNIEŃ:

 

Dlaczego trzeba wydzielić edukację matematyczną z kształcenia zintegrowanego

 1. O co zadbać i czego unikać, aby dzieci lubiły uczyć się matematyki i odnosiły sukcesy w dalszej edukacji
 2. Reguły planowania przebiegu edukacji matematycznej w klasie I
 3. Jak kształtować wiadomości i umiejętności matematyczne korzystając ze zwyczajnych przedmiotów, liczmanów i zeszytów w kratkę
 4. Dlaczego dzieci mają układać i rozgrywać gry w ramach działalności matematycznej
 5. Kiedy i jak nauczyciel może korzystać z zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz „Naszego elementarza” w edukacji matematycznej w klasie I
 6. Orientacja w przestrzeni i kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 7. Rytmy. Wdrażanie dzieci do wychwytywania prawidłowości korzystania z nich w nabywaniu umiejętności matematycznych
 8. Jak kształtuje się umiejętność liczenia u dzieci
 9. Rachowanie. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w klasie I. Treści kształcenia i sposoby ich realizacji
 10. Klasyfikacja w edukacji matematycznej dzieci
 11. Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania: zakres potrzebny do kształtowania pojęć liczbowych
 12. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej: liczby pierwszej i drugiej dziesiątki
 13. Rozumowanie przyczynowo-skutkowe i przewidywanie, co może się zdarzyć.
 14. Układanie i rozwiązywanie nieco bardziej złożonych zadań z treścią
 15. Rozszerzanie zakresu liczenia oraz rachowania do 100 i dalej
 16. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości i stosowanie ich w rozwiązywaniu zadań i w sytuacjach życiowych
 17. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych.
 18. Kształtowanie umiejętności ważenia
 19. Czas: dni i noce, pory roku, dni w tygodniu, miesiące w roku.
 20. Obliczenia pieniężne i mała, domowa ekonomia
 21. Kształtowanie umiejętności pomiaru płynów
 22. O sprawdzaniu wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów z klasy I.

 

Weź udział w szkoleniu „Badanie umiejętności matematycznych dzieci”!

Edukator: Ewa Zielińska.

Po więcej szczegółów kliknij TU.

A może zainteresuje Cię także szkolenie „Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w edukacji matematycznej”? Poznaj tę ofertę - KLIK!

 Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Cechy
AutorPraca zbiorowa pod redakcją Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Liczba stron240
ISBN978-83-64631-12-2
Format220 x 250 mm
Dział Sprzedaży
wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl

Dział Obsługi Klienta
Katarzyna Kozakowska k.kozakowska@blizejprzedszkola.pl telefon: 12 631 04 10 wew 101

Zadaj pytanie przez formularz.