Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu
Cena detaliczna: 69.00 zł
Cena: 55.00

Książka o skutecznej edukacji dzieci dla nauczycieli i dla rodziców starszych przedszkolaków 

W jaki sposób osiągnąć dobre efekty wychowawcze i prowokować dorosłych do kierowania w mądry sposób edukacją dzieci?

Nie wystarczy wiedzieć, jakie zabawy i sytuacje zadaniowe należy organizować starszym przedszkolakom, lecz trzeba mieć świadomość, jakie są ich możliwości umysłowe. Publikacja Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu pod red. prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej zawiera wiedzę stanowiącą bazę dla wszystkich zakresów działalności pedagogicznych. W książce znajdują się nowe i mało znane informacje o skutecznych sposobach kierowania uczeniem się starszych przedszkolaków, o których powinien wiedzieć każdy świadomy nauczyciel i rodzic.

 

To ponad 400-stronicowa skarbnica praktycznej wiedzy, w której znajdziemy gotowe odpowiedzi na zagadnienia:

 

Wprowadzenie do edukacji domowej i przedszkolnej starszych przedszkolaków

 • Relacje pomiędzy edukacją domową, przedszkolną i szkolną
 • Nowe sposoby kierowania procesem uczenia się dzieci
 • Organizacja procesu uczenia się
 • Konstruowanie autorskich programów wychowania przedszkolnego

 Edukacja starszych przedszkolaków w domu i w przedszkolu

 • Kształtowanie u dzieci zdolności do rozróżniania dobra od zła
 • Wychowanie społeczne dzieci
 • Dbałość o rozwój mowy
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznych dzieci
 • Wdrażanie starszych przedszkolaków do dbałości o bezpieczeństwo
 • Wychowanie przez sztukę
 • Wychowanie techniczne
 • Edukacja przyrodnicza
 • Wielostronne kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego starszych przedszkolaków
 • wraz z edukacją matematyczną
 • Wychowanie rodzinne i obywatelskie
 • Niektóre problemy przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • Dbałość o pozytywny wizerunek szkoły
 • Rozsądnie i merytorycznie o obniżeniu obowiązku rozpoczynania nauki  szkolnej oraz odroczeniu z obowiązku szkolnego niektórych dzieci

 

„(…) Książkę tę – z jednej strony – należy traktować jako kontynuację cyklu publikacji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, rozszerzających wiedzę rodziców i nauczycieli o tym, jakie są prawidłowości rozwojowe, dlaczego, w jaki sposób i w oparciu o jakie założenia koncepcyjne należy wspierać dzieci w rozwoju, wychowaniu i edukacji. Z drugiej zaś strony, jest to książka różniąca się od wcześniejszych, gdyż jako jedna z pierwszych bezpośrednio nawiązuje do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.). Stąd też wynika jej oryginalność, wyjątkowość i aktualność. To nie tylko kompendium wiedzy, ale – należy przypuszczać, że stanie się również kanonem literatury przedszkolnej. (…) Łączy bowiem wielką erudycję i doświadczenie pedagogiczne z niezwykłą wrażliwością i niespotykaną wręcz umiejętnością kontaktu z czytelnikiem”.

 

Fragment recenzji dr hab., prof. Ewy M. Kuleszy
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 

Fragment Cechy
AutorEdyta Gruszczyk-Kolczyńska
ISBN978-83-64631-06-1
Liczba stron418
Format200x220mm
Dział Sprzedaży
wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl

Dział Obsługi Klienta
Katarzyna Kozakowska k.kozakowska@blizejprzedszkola.pl telefon: 12 631 04 10 wew 101

Zadaj pytanie przez formularz.