Kontrakt dobrego zachowania - ZESTAW


Cena detaliczna: 39.00 zł
Cena: 29.90

Zestaw zawiera pomoce dydaktyczne w formie ilustracji tematycznych stanowiących tzw. „kodeks przedszkolaka”, czyli zbiór zasad obowiązujących w każdej grupie przedszkolnej. Omówiony z dziećmi – staje się „Kontraktem dobrego zachowania”, którego dzieci zobowiązują się przestrzegać. Wywieszony w dobrze widocznym miejscu – przypomina dzieciom o przyjętych normach, a nauczyciel może się odwołać do jego treści w dowolnym momencie.

 

W skład zestawu wchodzi:

 

  • plakat formatu A2; prezentuje on zbiór wszystkich zasad z „Kontraktu dobrego zachowania” i może być wykorzystany jako materiał podsumowujący, po zapoznaniu dzieci z kolejnymi normami;
  • 12 zafoliowanych kart formatu A4; każda z nich przedstawia inną zasadę zawartą w „Kontrakcie...” – karty świetnie nadają się do wprowadzania norm w kolejności wybranej przez nauczyciela;
  • gra typu memory; są to 24 zafoliowane karty formatu A6, służące do utrwalania poznanych i przyjętych przez dzieci zasad zawartych w „Kontrakcie dobrego zachowania”.

 

Instrukcja do gry:

 

Gra składa się z kart, na których znajdują się ilustracje z „Kontraktu dobrego zachowania”. Zadaniem dzieci jest wyszukiwanie par kart, na których znajdują się takie same obrazki. Dzieci mogą grać w nią w parach (losują obrazki naprzemiennie) lub też nauczyciel może organizować zabawę z całą grupą (obrazki losują kolejni ochotnicy). Przed grą należy przetasować karty i ułożyć je na równej powierzchni ilustracjami do dołu. Gracz powinien odwrócić jednocześnie dwie karty i położyć je obrazkami do góry, tak by wszyscy uczestnicy gry mogli zobaczyć, co się na nich znajduje. Jeśli dwie odwrócone karty okażą się takie same – gracz określa, jaka zasada jest na nich przedstawiona, a następnie odkłada je na bok i otrzymuje punkt. Jeśli dwie karty mają inne obrazki – odkłada je dokładnie na to samo miejsce, w którym się znajdowały, obrazkami ku dołowi. Gracze starają się zapamiętać, jakie ilustracje zostały ponownie zakryte, po to, aby zwiększyć swoją szansę na odnalezienie pasującej pary obrazków. Wygrywa uczestnik, który zgromadzi najwięcej par. W wariancie, w którym nauczyciel pracuje z całą grupą dzieci, rezygnujemy z elementu rywalizacji – ochotnik nie zatrzymuje kart dla siebie, lecz eksponuje je w widocznym miejscu. Uwaga! Gdy dzieci grają w parach – liczbę kart należy dostosować do ich możliwości i rozpocząć rozgrywanie od np. sześciu kart, stopniowo zwiększając ich liczbę w kolejnych dniach.

 

Plakat


 

 

Karty A4


 

Karty A6


 

Film


 

 

Opinie


 

Cechy
Formatplakat A2; karty A4, karty A6
Dział Sprzedaży
wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl

Dział Obsługi Klienta
Katarzyna Kozakowska k.kozakowska@blizejprzedszkola.pl telefon: 12 631 04 10 wew 101

Zadaj pytanie przez formularz.