Zobacz zawartość numeru 7-8/2019 z materiałami na różne okazje… zobacz
Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szansa na równy start


Podsumowaniem trwającego dwa lata projektu unijnego „Szansa na równy start”, którego myślą przewodnią było upowszechnianie edukacji przedszkolnej w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku 3,4 lat, była regionalna konferencja dla dyrektorów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowym w Zakrzewie.

Konferencja odbyła się 12 grudnia 2013 r. w Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie. Poprzedziły ją półroczne przygotowania, które przede wszystkim skupiły się na zaproszeniu prelegentów, dla których upowszechnianie edukacji przedszkolnej i troska o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci jest zadaniem priorytetowym.

- Najbardziej cieszymy się, że udało nam się zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – mówi dyrektor Przedszkola Samorządowego w Zakrzewie, Barbara Ślusarczyk. – Nie ukrywamy, że kosztowało nas to wiele starań i wysiłków, ale po pół roku intensywnej pracy udało się – dodaje. Gośćmi konferencji byli: Emilia Różycka z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Aleksander Tynelski, Naczelnik Wydziału Wspierania Rozwoju Dziecka i Edukacji Przedszkolnej. Przybliżyli oni zmiany, jakie zaszły w ustawie o systemie oświaty, wydatkach budżetu państwa na wsparcie gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w latach 2013-2022, wsparciu oddziałów przedszkolnych w szkołach. Został również przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Po zakończeniu prelekcji rodzice, nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych mogli uzyskać odpowiedzi na budzące wątpliwości pytania.

Kolejnymi prelegentami konferencji byli dr Małgorzata Skura, pedagog-terapeuta, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w Instytucie Rozwoju Człowieka i Edukacji, w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka, ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego oraz Michał Lisicki, psycholog kliniczny,  wychowawca i terapeuta, specjalizujący się w zakresie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka oraz edukacji matematycznej dzieci, ekspert MEN ds. reformy programowej wychowania przedszkolnego. Prowadzący wskazali na różnice pomiędzy dzieckiem a uczniem: dziecko kojarzy nam się z zabawą, spontanicznością, wolnością, uczeń – ze szkołą, nauką, obowiązkami. Ta oczywista różnica niesie za sobą definicję podejścia do dziecka i ucznia przez nauczyciela. Odnieśli się do usytuowania dziecka i nauczyciela w procesie nauczania, w którym dominującą formą pracy jest zabawa. Wszystko, co robi nauczyciel musi być dostosowane do poziomu rozwoju dziecka – przypomnijmy, że w podstawie programowej wychowania przedszkolnego pojawia się język wymagań (od nauczyciela) i język oczekiwań (od dziecka), i że najważniejszy jest rozwój społeczny i emocjonalny.

Na zakończenie spotkania warsztaty muzyczne poprowadziła Kamilla Palińska, wieloletni nauczyciel wychowania muzycznego, 22 lata pracy jako doradca metodyczny w Warszawie, edukator MEN, ekspert, propagator kultury muzycznej. Fachowość i pasja prowadzącej warsztaty w ramach konferencji pozwoliły wyzwolić wśród uczestników aktywność i ogromne zaangażowanie. Udział w tych warsztatach okazał się prawdziwą przyjemnością. Spełnił oczekiwania zainteresowanych, a zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane w pracy z dziećmi.
 
- Cieszymy się, że kolejna już konferencja, którą zorganizowało Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem – mówi Barbara Ślusarczyk, dyrektor przedszkola. – Zgłosiło się blisko 160 uczestników. Serdecznie zapraszamy na kolejną już w maju.
Magdalena Chałubińska-Przybysz
Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie


Pod patronatem


Komentarze

Zobacz również


Wakacje u dziadków

Wakacje u dziadków

Co można robić na wsi?

Święta to rodzina

Święta to rodzina

Kampania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Hortensja i cień

Hortensja i cień

Czy naprawdę można się bać własnego cienia?

L.O.L. Surprise! Naklejaj raz po raz

L.O.L. Surprise! Naklejaj raz po raz

Książeczka, która rozwija kreatywność

Misia Marysia

Misia Marysia

Mali czytelnicy na pewno wysłuchają opowieści o Misi Marysi z zapartym tchem.