Świadomy przedszkolak – czyli czym skorupka za młodu nasiąknie…


Dzieci są wspaniałymi obserwatorami, dlatego często wykazują naturalne zainteresowanie widząc osoby z niepełnosprawnością. Zadają pytania, dociekają, pragną wyjaśnień – tak zazwyczaj wygląda pierwsze spotkanie dziecka z niepełnosprawnością, stąd jeżeli sytuacja zdarza się niespodziewanie może wywołać zakłopotanie u opiekunów. Czy możliwe jest oswajanie ich z niepełnosprawnością w czasie zabawy? Okazuje się, że jak najbardziej. Dowodem na to są wspaniałe efekty blisko 200 warsztatów zorganizowanych przez Fundację VERBA dla około 5000 dzieci. 

Warsztaty edukacyjne, które odbywały się w przedszkolach na terenie Warszawy i Krakowa od października 2013 roku do stycznia 2014 roku były pilotażowym projektem Fundacji VERBA zrealizowanym dzięki wsparciu Fundacji PZU. Program inicjatywy skierowany był do konkretnych grup wiekowych, a każdej z nich wydzielono inne cele i założenia merytoryczne, dostosowane do emocjonalnego poziomu rozwoju dziecka.

Wspólne czytanie, rozmowy, zgadywanki, gry, kolorowanki, porozumiewanie się bez użycia słów, zapoznanie się z alfabetem Braille’a to tylko niektóre z aktywności, które zaproponowano młodym uczestnikom warsztatów. O doskonałe samopoczucie i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć dbali specjalnie w tym celu przeszkoleni animatorzy. Dużą rolę w kształceniu dzieci podczas warsztatów odegrała bajka edukacyjna Fundacji VERBA pt. „Leon i jego nie-zwykłe spotkania. Wyprawa na zamek”. Książeczka opowiadając prostą historię o wspólnej przygodzie grupy przyjaciół w naturalny sposób porusza temat niepełnosprawności, ułatwiając tym samym komunikację z dziećmi.

- Dzieci reagowały wspaniale. Aktywnie uczestniczyły w warsztatach, odpowiadały na zadawane im pytania, bardzo szybko uczyły się i z ciekawością czekały na przygotowane dla nich niespodzianki oraz prezenty. My, dorośli, uważamy temat niepełnosprawności za trudny, ponieważ wiemy, jakie emocje mogą się z nim wiązać. Dzieci tych złych emocji jeszcze nie znają i dlatego bardzo ważne jest, aby kwestię niepełnosprawności przedstawiać im w kontekście możliwości, a nie ograniczeń – powiedziała Agata Battek, założycielka Fundacji VERBA. Podczas warsztatów dzieci uczyły się szacunku dla różnorodności, otwartości, zrozumienia i tolerancji. Zrozumiały, że mimo różnic każdy z nas ma marzenia, pragnie mieć przyjaciół i brać udział w niezwykłych przygodach. Współpraca Fundacji VERBA z przedszkolami oraz wsparcie przedsięwzięcia przez Fundację PZU umożliwiło edukację i rozwój społeczny najmłodszych w sferze budowania zaufania społecznego.


Fundacja VERBA – materiały prasowe
 
Niezwykłe spotkania z PZU to inicjatywa, której celem jest odpowiadanie na trudne dziecięce pytania, a także wspieranie dorosłych w rozmowach na tematy, których nie sposób pominąć w procesie wychowywania. Przygotowane materiały i spotkania w placówkach edukacyjnych przyczyniają się do wzrostu świadomości w obszarze niepełnosprawności i rozwoju społecznego, co buduje zrozumienie i wzajemną tolerancję.

***
Fundacja VERBA – niezależna organizacja pozarządowa, która zajmuje się edukacją oraz przełamywaniem stereotypów funkcjonujących w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Głównym celem działalności jest wspieranie przemian związanych z postrzeganiem niepełnosprawności i działanie na rzecz poprawy jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomysłodawcą i założycielką fundacji jest Agata Battek.

Zobacz więcej:
www.fundacjaverba.org.pl
www.facebook.com/FundacjaVerba


Projekt pod patronatem


Komentarze

Zobacz również


O krakowską czapkę

O krakowską czapkę

20. Małopolski Przegląd Tańca Ludowego Krakowiaczek 2019

Za dużo zimowych zabaw

Za dużo zimowych zabaw

Zobacz, jak Królik i jego przyjaciele pomogą Żółwiowi pokochać zimę

Matematyczna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Matematyczna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dziecko styka się z tą dziedziną już od pierwszych lat życia.

Listonosz Kot. Imieniny Kiki

Listonosz Kot. Imieniny Kiki

Jak pisać i adresować listy, jak wygląda praca na poczcie, kim jest filatelista?

Zabawy z kredkami

Zabawy z kredkami

Kolorowanki z ulubieńcami dzieci!