Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
  • Obniżka

Dźwięczące abecadło

31,00 zł
17,05 zł
Zniżka 45%

Zestaw foliowanych kolorowych plansz.

Dźwięczące abecadło to publikacja składająca się z 24 ułożonych w kolejności alfabetycznej plansz formatu A4 z ilustrowanymi wierszykami dźwiękonaśladowczymi, przeznaczona do pracy i zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Z powodzeniem mogą z niej zacząć korzystać również młodsze dzieci (oczywiście przy udziale osób dorosłych) – począwszy od tych, które ukończyły pierwszy rok życia. 

Przykłady zabaw


Do darmowej dostawy brakuje: 149,00 zł

Dźwięczące abecadło to publikacja składająca się z 24 ułożonych w kolejności alfabetycznej plansz formatu A4 z ilustrowanymi wierszykami dźwiękonaśladowczymi, przeznaczona do pracy i zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Z powodzeniem mogą z niej zacząć korzystać również młodsze dzieci (oczywiście przy udziale osób dorosłych) – począwszy od tych, które ukończyły pierwszy rok życia.

W publikacji znajdują się  24 onomatopeje i wykrzykniki.

Onomatopeje to wyrazy lub ich ciągi, które naśladują swym brzmieniem naturalne odgłosy wydawane przez ludzi, zwierzęta, pojazdy, przedmioty i inne źródła dźwięków z naszego otoczenia. Wykrzykniki, które znalazły się w publikacji, służą zaś do wyrażenia stanów emocjonalnych (na przykład „o” czy „juhu”). Wyrażenia ułożone są w kolejności alfabetycznej – jednej literze odpowiada jeden odgłos. Każdemu wyrażeniu towarzyszy rymowana zagadka oraz atrakcyjna dla dzieci, czytelna ilustracja. Prezentowane onomatopeje i wykrzykniki składają się wyłącznie z 24 wprowadzonych liter, nie ma w nich dwuznaków. Większość wyrażeń dźwiękonaśladowczych składa się z pojedynczych sylab, co dodatkowo ułatwia ich głośną lekturę. Szczególnie łatwe do odczytania (a wcześniej do wymówienia) będą sylaby otwarte, a więc te zakończone samogłoską. Wszystko to zachęci młodych czytelników do radosnego i efektywnego korzystania z publikacji i do pierwszych samodzielnych czytelniczych prób. Przy okazji dziecko będzie oswajać się z kolejnością liter w alfabecie.

Oprócz plansz materiał uzupełniający stanowią „chmurki”, na których wypisane są onomatopeje i wykrzykniki zastosowane w książce. Wyrażenia w „chmurkach” zapisano czcionką drukarską. Taka forma przekazu służy dwóm celom. Po pierwsze może stanowić uzupełnienie zawartości plansz dla dzieci, które nie będą sobie radziły z odczytaniem słów zapisanych inaczej niż w linii poziomej oraz  czcionką inną niż drukarska.  Po drugie „chmurki” stwarzają możliwość organizowania zabaw z ich zastosowaniem (np. dobierania napisu w „chmurce” do tego umieszczonego na planszy – co uświadamia dzieciom, że istnieją różne kroje czcionek, jednak wszystkie odpowiadają tym samym literom alfabetu).

Dzięki pracy z zaproponowanymi przez nas planszami młody czytelnik może usprawniać swój aparat mowy, rozwijać percepcję słuchową i wzrokową, poznawać wielkie i małe litery alfabetu, a także uczyć się czytać. A wszystko to bez wysiłku, podczas nieskrępowanej zabawy. Najmłodsze dzieci skupią się przede wszystkim na ilustracjach ludzi, zwierząt, pojazdów czy przedmiotów wydających odgłosy oraz na naśladowaniu tych dźwięków. Będą więc rozwijały percepcję wzrokową i słuchową oraz ćwiczyły cały aparat mowy. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze są przez dzieci bardzo lubiane. Bardzo dobrze ćwiczą aparat mowy, a ponadto pozwalają komunikować się ze światem. Zachęcają do prób mówienia dzieci, które mają jeszcze problem z wypowiadaniem „zwykłych” słów, a także doskonale przygotowują do tego ich aparat artykulacyjny. Nieco starsze dzieci dostrzegą coraz więcej szczegółów na ilustracjach i będą ćwiczyły zdolności komunikacyjne, opisując to, co widzą. Prawdopodobnie zaczną też czytać napisy towarzyszące obrazkom w sposób całościowy. Dzięki ilustracji, a także odczytywanej przez opiekuna zagadce, domyślą się, jakie wyrażenie dźwiękonaśladowcze towarzyszy obrazkowi. Być może dzieci zechcą również nauczyć się wybranych wierszyków na pamięć. Wierszyki są krótkie i łatwo wpadają w ucho. Jeszcze starsze dzieci zapewne chętnie zaczną odkrywać świat liter. Mały czytelnik połączy głoskę słyszaną na początku znanego wyrazu dźwiękonaśladowczego z literą wyeksponowaną na karcie. Tym sposobem pozna litery alfabetu, a stąd już prosta droga do samodzielnego czytania.

Publikacja może być wykorzystywana zarówno przez rodziców, jak i  osoby pracujące z dziećmi – na przykład przez nauczycieli i logopedów zatrudnionych w żłobkach i przedszkolach, a także w szkołach dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Plansze z ilustrowanymi wierszykami można wykorzystywać do przeprowadzenia różnych zabaw (a po ich zakończeniu umieszczać plansze w widocznym miejscu – tak, by dzieci w dalszym ciągu mogły oswajać się z alfabetem).

Należy przy tym pamiętać o dwóch ważnych zasadach:

  • dobór zabaw i ich przebieg dostosowujemy do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka. Im młodsi czytelnicy, tym mniej plansz stosujemy równocześnie. Dopiero stopniowo zwiększamy ich liczbę. Podobnie postępujemy w przypadku dzieci, których rozwój jest spowolniony bądź zaburzony. Jeżeli dana zabawa przerasta możliwości dziecka (również ta prowadzona z pomocą osoby dorosłej), odkładamy ją na później;
  • wyizolowane głoski należy wymawiać wyraźnie. Przy spółgłoskach trzeba unikać pojawiania się pogłosu „y”. Tytułem przykładu, gdy wymawiamy głoskę „b”, dziecko nie może słyszeć „by” – utrudniłoby to bowiem naukę czytania. Oczywiście nie wymawiamy również liter „be”, „ce” itd.

Dla kogo
dziecko
nauczyciel
rodzic
Grupa wiekowa
3-latki
4-latki
5-latki
6-latki
dzieci żłobkowe
uczniowie klas I-III
Obszar podstawy programowej
poznawczy obszar rozwoju
Pora roku
jesień
lato
na cały rok
wiosna
zima
Ilustracje
Justyna Mordas
ISBN
9788364631863
Format (szerokość x wysokość)
21 cm x 30 cm
Liczba stron
30
Płyta CD lub zawiera CD
nie

Zobacz także