Projekt zakończony

Galerie

Jak przedszkolaki uczestniczyły w bliżejprzedszkolnych
projektach edukacyjnych?

Zamieść lub zobacz relacje z przeprowadzonych zajęć: