Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Metody pracy w przedszkolu. Wskazówki ułatwiające nauczycielom organizowanie i prowadzenie zajęć

Cena: 79 zł zł/os
OBEJRZYJ SZKOLENIE BEZPŁATNIE (link do filmu w treści szkolenia poniżej). Jeśli chcesz, wykup dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych oraz do testu wiedzy online, aby otrzymać zaświadczenie udziału w akredytowanym szkoleniu.
co zawiera cena?


On-line

typ szkolenia

4,5

godzin dydaktycznych

Cel szkolenia

Przedstawienie najważniejszych i aktualnych ustaleń dotyczących planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, sposobów realizacji treści programowych, zapisów w dzienniku oraz prowadzenia diagnozy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Omówienie etapów prowadzenia diagnozy i sposobów ustalania, którym dzieciom i w jakim zakresie są potrzebne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla osiągnięcia wystarczającej gotowości do nauki szkolnej.Przebieg szkolenia

1. Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi 3- i 4-letnimi i 5- i 6-letnimi.
2. Sposoby realizacji treści programowych z zakresu mowy ojczystej (rodzaje zajęć dla młodszych i starszych przedszkolaków).
3. Kolejność realizowania treści matematycznych wraz z przykładowymi rozwiązaniami metodycznymi dla młodszych i starszych przedszkolaków.
4. Sposoby realizacji zajęć z zakresu sprawności ruchowej (rodzaje zajęć dla młodszych i starszych przedszkolaków).
5. Sposoby realizacji treści programowych z zakresu edukacji plastyczno-konstrukcyjnej (techniki plastyczne dla młodszych i starszych przedszkolaków).
6. Zapisy w dzienniku zajęć (propozycje zapisów pracy indywidualnej, zespołowej i z całą grupą).
7. Prowadzenie obserwacji dzieci i nauczycielska diagnoza przedszkolaka (propozycja arkusza diagnostycznego, wskazówki pomocne w wypełnianiu Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole).

OBEJRZYJ BEZPŁATNIE SZKOLENIE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ AKADEMII EDUKACJI

Nagranie pochodzi z konferencji, która odbyła sie 6 grudnia 2018 r. w Krakowie. Wszystkie treści zostały zaktualizowane do obecnie obowiązujacych przepisów. 

Film podzielony jest na trzy bloki tematyczne:

I część - Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej
II część - Zapisy w dzienniku
III część - Diagnoza gotowości szkolnej 


Oglądaj bezpłatnie

 


Dodatkowe informacje

1. Weź udział w BEZPŁATNYM szkoleniu Ewy Zielińskiej.
2. Jeśli chcesz, wykup dostęp do testu wiedzy on-line oraz materiałów szkoleniowych ze szkolenia (aż 50 stron bogatych merytorycznie materiałów).
3. Wypełnij test on-line, niezbędny do otrzymania zaświadczenia uczestnictwa, uzyskując wymaganą liczbę punktów.
4. Otrzymaj zaświadczenie uczestnictwa w akredytowanym szkoleniu na swój adres mailowy.


Aby wykupić dostęp do materiałów szkoleniowych oraz testu wypełnij formularz zamówieniowy.

Po zaksięgowaniu wpłaty, na adres mailowy podany w zamówieniu zostanie przesłany dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

W osobnej wiadomości zostaną przesłane linki dostępu do testu wiedzy online oraz do materiałów szkoleniowych.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia w wersji elektronicznej jest wypełnienie testu wiedzy online oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Uczestnik może podejść do testu kilka razy.
Zaświadczenie zostanie wysłane na adres mailowy podany podczas zakupu w dniu roboczym, w godzinach pracy firmy tj. 7:00-15:00. 

Po otrzymaniu zaświadczenia w formie elektronicznej, nie ma możliwości odstąpienia od umowy.


Warunki uczestnictwa

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacji jest placówką posiadającą AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty - dostęp do testu oraz materiałów szkoleniowych mogą wykupić nauczyciele/dyrektorzy placówek edukacyjnych posiadający wykształcenie pedagogiczne.

Warunkiem uzyskania dostępu do testu wiedzy on-line oraz materiałów szkoleniowych jest wcześniejsze dokonanie wpłaty. Wpłata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie.

Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty w całości w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz

Konferencja
Miasto: Kraków
Termin: 05/09/2020

Muzyczne Warsztaty Bliżej Przedszkola

zobacz

Konferencja
Miasto: Gdańsk
Termin: 30/09/2020

Dziecięca matematyka®: praktyczne rozwiązania...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zastosowanie elementów muzykoterapii w niwelo...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wielointeligentna edukacja dla dziecka

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Współczesna problematyka prowadzenia zajęć um...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczanie polisensoryczne języka angielskiego...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ruch kadrowy w oświacie

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogól...

zobacz